16 maja 1922

Ulster – częścią Irlandyi.

Londyn (PAT) B. Reut. Jak słychać przedstawicielem Ulsteru przedłożono projekt, według którego Ulster będzie prowincyą, a tem samem integralną częścią składową irlandzkiego dominium, administrowanego przez ogólno irlandzki parlament. Parlament ten otrzyma statut, który będzie odpowiadał parlamentowi zamorskich dominiów Anglii. Przypuszczają, że gabinet ulsterski nie zgodzi się na zmianę homerulu z r. 1920. Prasa ogłasza oświadczenie, w któremu wyraża zapatrywanie, że wobec poważnej sytuacyi odpowiedzialności ponosi cały gabinet nisterski.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 11-11-1921

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.