4 października 1922

Układ handlowy Jugosławii z Niemcami.

(Telefonem od naszego korespondenta).

Warszawa, 22 listopada. (Wir) Rząd jugosławiański zaaprobował przyjęcia umowy handlowej z Niemcami, na mocy której Niemcy dostarczą Jugosławii 400 lokomotyw i 4000 wagonów.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 24-11-1921

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.