22 maja 1922

Jego Świątobliwość Benedykt XV

Namiestnik Jezusa Chrystusa, Następca Księcia Apostołów, Partyarcha zachodu, Prymas Włoch, Arcybiskup i Metropolita prowincyi rzymskiej, Biskup Rzymu, Głowa widzialna całego Kościoła, Włodca udzielny w dobrach i posiadłościach doczesnych Stolicy św., Sługa Sług Bożych – przedtem margrabia Giacomo della Chiesa, urodzony w Genui dn. 2 listopada 1854 r., wybrany papieżem 3 września 1914 a koronowany 6 września 1914 zmarł w niedzielę dnia 22 stycznia 1922 r. o godz. 6 rano.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 24-01-1922

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.