30 czerwca 1922

Z konferencyi genueńskiej [ilustracja]

Hotel Eden, gdzie mieszkała delegacya polska.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 19-05-1922

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.