30 czerwca 1922

Koncentryczny atak fotografów i kinooperatorów w Genui.

Po każdem posiedzeniu konferencyi w Genui, skoro dyplomaci opuszczali gmach obrad — rozpoczynał się atak fotografów i kinooperatorów, pragnących robić zdjęcie. Ilustracya nasza przedstawia właśnie te chwilę, gdy szereg członków konferencyi kapituluje — poddając się potulnie ofenzywie fotografów. Niektórzy z dyplomatów mają co prawda takle miny — Jakby im to uwiecznianie ich fizyognomii nie sprawiało najmniejszej przykrości. — Rycina jest reprodukcyą z pisma „La Domenica del Corriere".

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 19-05-1922

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.