8 lutego 1923

Reorganizacja policji w Niemczech.

Berlin, 17. 6. (tel. wł.) Na żądanie Ententy, aby formalnie policji sprawdzono do rodzaju organizacji policji państwowej z roku 1913 – pruskie ministerjum spraw wewnętrznych zarządziło zmianę żądaną. Już z dniem 1-szym października rb. Zniesione będzie koszarowanie policji: seciny zostaną rozwiązane; również zakazane będą ćwiczenia wojskowe policji. Mundury, po znoszeniu dotychczasowych, będą znowu granatowe.

 

Kurjer Poznański, 20-06-1922

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.