6 lutego 1923

Dolar wykupuje...

Nietylko w Europie, w państwach o słabej walucie, ale i w Anglii o tem donoszą pisma londyńskie. Stany Zjednoczone wyzyskują sytuacyą i wykupują w Europie wszystko, dzieła sztuki i przedmioty codziennego użytku. Londyńscy kupcy dziel sztuki wydali statystyką, z której widać, że bardzo wiele słynnych dziel i obrazów powędrowało z Anglii do „nowego świata". W ciągu ostatnich 28 miesięcy zakupili Amerykanie w Londynie artystycznych przedmiotów za 4 miliony liber, co stanowi zawrotną, wprost cyfrę. W czasie licytacyj zbiorów w Burdetta-Casta zapłacono za „Romea i Julię" Szekspira z roku 1623 tylko 5.400 liber. Tomik dzieł Szekspira z r. 1685 osiągnął cytrę 2.000 liber. Są to najwyższe ceny, jakie kiedykolwiek płacono za książki, a charakterystyczne dla obecnych paskarskich czasów przez to, że płacili je Amerykanie, ludzie interesu. „Metropolitan", muzeum w N. Yorku, będzie wkrótce bogatsze od Luwru paryskiego, a wtedy zamiast do Paryża, będziemy jeździli do Ameryki patrzeć na europejskie zabytki i dzieła sztuki.

 

A wszystko dowodzi o jednej przykrej sprawie, o zubożeniu inteligencyj w Europie. Wszędzie się inteligencya wysprzedaje, aby wyżyć, aby kupić za obrazy i rzeźby chleba. I u nas proces pauperyzacyj inteligencyj jest szalony.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 27-06-1922

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.