6 grudnia 1922

Ludność Czechosłowacji.

Berno, 20. 08. (Pat. Czes. B. K.) Urzędowa statystyka ogłosiła wyniki spisu ludności w Czechosłowacji. Wedle tego sprawozdania Czechosłowacja liczy 8.759.186 Czechosłowaków, 3.122.390 Niemców, 745.935 Węgrów, 75.656 Polaków, 459.364 Rosjan, 180.332 żydów i 23.235 osób innych narodowości.

 

Kurjer Poznański, 22-08-1922

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.