6 grudnia 1922

Problem bezrobocia w Anglji.

Londyn, 21. 8. (Pat.) Obserwator zamieszcza artykuł angielskiego min. pracy poświęcony problemowi bezrobocia w Anglji. Autor artykułu stwierdza, że w ciągu 10 lat poprzedzajacych wojnę liczba bezrobotnych w Anglji wynosiła przeciętnie 4.7 procent. Obecnie wynosi ona 23.1 procent. Liczbę bezrobotnych ustalono na 1.328.600. Spodziewają się, że liczba ta zmniejszy się stopniowo do 1.200.000.

 

Kurjer Poznański, 22-08-1922

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.