2 kwietnia 1923

Nowy gabinet grecki

30 września, jak doniosły dzienniki, utworzony został nowy gabinet grecki, na czele którego stanął jako prezydent ministrów Aleksander Zaimis. Dalszymi ministrami jeno gabinetu są: Politis — sprawy zagraniczne, kapitan Papachristou — marynarka, generał Haralambis — wojna, Diomides — finanse. Członkowie nowego gabinetu złożyli już przysięgę.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 09-10-1922

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.