26 czerwca 1922

Wypadki i katastrofy

Petersburg. Donoszą z Uralu o wielkich wylewach rzek. Wszystkie rzeki wezbrały i zalały całe okolice. W powiatach tlumenskim i jałutorowskim zalała woda około 100 wsi. Ma być wiele ofiar w ludziach. Bliższych wiadomości brak. W pewnej fabryce zawieszono pracę z powodu zalania kilku oddziałów. W innem miejscu woda uniosła 400 tysięcy sztuk drzewa budulcowego dla żeglugi, skutkiem czego przedsiębiorstwa budowlane złożyły odpowiedzialność za terminowe dostawy robót.

 

Kurjer lwowski, 22-05-1914

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.