17 maja 1922

Zaniechanie ogłaszania biuletynów

Wiedeń 23-go maja. (Tel. włas. K. W.) - W tej chwili postanowiono zaniechać ogłaszania biuletynów o stanie zdrowia cesarza Franciszka Józefa. Wiadomość ta wywołała znaczną zwyżkę na giełdzie.

 

Kurjer warszawski,, 23-05-1914

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.