17 maja 1922

Nadzór nad gabinetami dentystycznymi

Ministeryum spraw wewnętrznych postanowiło ustalić nadzór sanitarny nad gabinetami dentystycznymi. Wobec tego, iż w prawodawstwie nie ma bezpośredniej wskazówki co do odpowiedzialności karnej dentystów za nieczyste utrzymywanie lecznie, narzędzi itp., defekt ten prawa ma być wkrótce uzupełniony odnośnymi artykułami.

 

Nowa Gazeta: poświęcona wszelkim zjawiskom życia społecznego, 27-05-1914

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.