16 maja 1922

Przeciw agitacyi duńskiej w Szlezwigu

Berlin, 26 maja (wł). - Na dzisiejszem posiedzeniu izby panów hr. Raschtzau wniósł do rządu ostrą interpelacyę w sprawie prowadzonej na szeroką skalę polityki antyniemieckiej w Szlezwigu północnym przez Duńczyków. Agitacya przeciwniemiecka ogarnia tam wszystkie warstwy ludności. Knowania antyniemieckie uprawiają zarówno oficerowie narodowości duńskiej, odbywający służbę w armii pruskiej, jak duchowni i nauczyciele, nie mówiąc już o prasie.

 

Propaganda duńska prowadzona jest w celu zupełnego odniemczenia Szlezwigu i zmierza do tego, aby w razie wojny z Danią, oderwać go od Niemiec. Duńczycy są wrogami Niemiec i trzymają się ręka w rękę z Polakarni i Czechami. W końcu interpelacya zapytuje rząd co zamierza uczynić, aby zapobiedz przestępnej agitacyi przeciwpaństwowej w Szlezwigu. Podpisało ją między innymi trzech byłych prezydentów tej prowincyi. W odpowiedzi na interpelacyę zabrał głos kanclerz Rzeszy, Bethmann Hollweg. Zastrzegł się on na wstępie przeciw twierdzeniu, jakoby rząd niemiecki nie dość energicznie stawiał czoło agitacyi duńskiej w Szlezwigu. Przeciwnie rząd walczy z istniejącymi tani prądami przeciwpaństwowymi bardzo ostro, ale zarzuty postawione w interpelacyi zbada i postara się wykorzenić zło z gruntu. Oświadczenie kanclerza izba przyjęła potakiwaniami i wyrazami zadowolenia.

 

Nowa Gazeta: poświęcona wszelkim zjawiskom życia społecznego, 27-05-1914

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.