28 stycznia 1922

Męczeńska śmierć dziennikarza

W obronie tajemnicy redakcji.

Londyn, 26 maja.

Prawdziwie bohaterską śmiercią zginął w Chinach dziennikarz nieznanego na razie nazwiska, nie chcąc za żadną cenę zdradzić tajemnicy redakcyjnej. Wedle telegraficznych wiadomości sprawa ta miała następujący przebieg:

 

Przed kilku dniami w Khan-Schau na rozkaz komendanta chińskiego garnizonu aresztowano właściciela i wydawcę jednego z większych lokalnych dzienników za to, iż mimo zakazu i kilkakrotnych, wcale znacznych kar pieniężnych, umieszczał stale w numerze sprawozdania z egzekucyi, wykonywanych masami na powstańcach.

Zaraz po uwiezieniu żądano od dziennikarza wyjawienia nazwiska informatora, a gdy tenże stanowczo odmówił, zasłaniając się tajemnicą redakcyjną, skazał go komendant na trzydniowy pobyt w ciemnicy o głodzie. Po odcierpieniu kary postawiono ponownie dzielnego dziennikarza przed komendantem, który wobec uporczywego milczenia oskarżonego, kazał mu chińskim zwyczajem wymierzyć 300 uderzeń kijem w pięty. Egzekucye wykonano bezwłocznie i to z taką gorliwością, iż przed ukończeniem jej delikwent wyzionął ducha, nie wyjawiwszy do ostatniej chwili tajemnicy która mu mogła uratować życie.

 

Ilustrowany kuryer codzienny, 28-05-1914

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.