1 kwietnia 1923

Ze świata

Żegulga nadpowietrzna.

Zamieszczamy powyżej angielską mapę, na której uwidocznione są główne linie światowej żeglugi lotniczej, handlowej i pasażerskiej.

 

Komunikacya litnicza utrzymywana jest przez pięć państw: Francyę, Niemcy, Holandyę, Belgię i Anglę. Główne linie są francuskie (oznaczone: -) i niemieckie (=). Znamiennym jest faktem że Niemcy utrzymują stałą lotniczą komunikacyę między Berlinem a Moskwą, oraz Kownem, Rygą i Rewalem.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 20-07-1922

Małżeństwo królewicza angielskiego.

Drugi syn króla angielskeigo książę Yorku ma zamiar ożenić się z lady May Cambridge. Zmieszczamy powyżej podobizny narzeczonych.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 17-07-1922

Wysadzenie mostu.

Leafield, 1. 7. (Pat. Rad.) Powstańcy wysadzili most kolejowy na południe od miasta Dregheada, przez co komunikacja kolejowa z Belfastem jest przerwana.

 

Kurjer Poznański, 04-07-1922

Padół śmierci.

Najgorętsza miejscowość na świecie.

 

Kraków, 15 lipca. W Death Valley (Padół śmierci), pustynnej miejscowości, położonej w sąsiedztwie Kalifornii i stanu Nevada, zanotowano 10-go czerwca 1913 roku temperaturę 67.2 stopnie w cieniu.

 

„Monthly Veather Bureau" w Stanach Zjednoczonych, które zarejestrowało tą cyfrę —skonstatowało, te jest to rekord zaobserwowanej dotychczas na świecie oficyalnie temperatury.

Rewolucja przeciwbolszewicka.

Eilwese, 1. 7. (Pat. Rad.) Z Helsingforsu donoszą, że antibolszewicka rewolucja w Turkestanie przybiera coraz większe rozmiary. Buchara, Samarkand i Aszabad zostały zajęte przez rewolucjonistów a gubernator Turkestanu stracony.

 

Kurjer Poznański, 04-07-1922