8 lutego 1923

Ze świata

Całopalenie na grobie miłość.

W okolicy Duesseldorfu leży nad Renem małe miasteczko Goldfasan. Było ono w tym dniach widownią strasznego dramatu. Jedna z tamtejszych mieszczek zakochała się pamięci z młodym i przystojnym kupczyku Jurgisie. Jednak wszelkie próby zalecania nie udały się, ponieważ młodzieniec „leciał" na bogatą, choć starszą od niego chłopkę z sąsiedniej wsi. W umyśle wzgardzonej dziewczyny wyłonił się wtedy straszny plan.

Jaka mać taka nać...

Berlin. (A. P.) Według doniesień nacjonalistycznej prasy niemieckiej ślub Karola Radka z siostrą Waltera Rathenau, odbędzie się istotnie za kilka miesięcy, skoro tylko Radek zdoła przeprowadzić wszystkie formalności rozwodowe. Nacjonaliści przypominają z okazji tej pochodzenie Radka i dowodzą, że matka jego utrzymywała w Krakowie tajny dom schadzek. — Tak dokonywa się demokratyzacja Niemiec.

 

Kurjer Poznański, 30-05-1922

Sytuacje w Irlandii.

Belfast, 29. 5. (tel. wl.) Rokowania z Irlandją. postępują naprzód wolno. ale pomyślnie. W mieście nie ustają jednakowoż niepokoje. W nocy rzucono 10 bomb na miasto.

 

Kurjer Poznański, 30-05-1922

Wyniki wyborów na Węgrzech.

Budapeszt, 28. 5. (Pat. Węg. B. K.) Jak dotąd wybory do zgromadzenia narodowego przyniosły całkowite zwycięstwo stronnictwom rzędowym. Do godz. 22 wybrano 74 zwolenników rzędu, 6 opozycjonistów, w 18 zaś wypadkach odbędą się wybory dodatkowe. Socjaldemokraci w nowem zgromadzeniu narodowem otrzymają prawdopodobnie liczbę miejsc odpowiadającą ich istotnej sile. Karliści ponieśli zupelną porażkę. Wybory odbyły się wszędzie w zupełnym porządku. Oczekiwane są jeszcze wiadomości z pozostałych okręgów z ogólnej liczby 141, w których wybory odbyły się wczoraj. Dalszy ciąg wyborów. t. j. w innych 103 okręgach odbędzie się dn. 1 czerwca b. r

 

Kurjer Poznański, 30-05-1922

Wybuch w magazynie amunicji.

Genewa, 29. 5. (A. W.) W sobotę o godz. 8-mej wieczorem w pobliskiej miejscowości Thum nastąpił wybuch magazynu amunicji. Eksplozja była tak silna, że uszkodziła kilka kamienic znajdujących się w pobliżu miejsca katastrofy. Zginęło dwuch chłopców, bawiących się około składu, 40 osób odniosło ciężkie rany.

 

Kurjer Poznański, 30-05-1922