6 grudnia 1922

Ze świata

ETYKA NIEMCÓW

Mówi stare przysłowie niemieckie: „Der grosste Schuft im ganzen land ist und bleibt Denuenziant". — Niedarmo też Niemcy śląscy pobierają naukę etyki u Kożdonia, który pierwsze ostrogi rycerskie w swej działalności publicznej zdobywał sobie denuncyowaniem nauczycieli polskich. Obecnie dowladujemy się, że ,,Nordmark rozesłał do swych grup okólnik, w którym je wzywa, żeby bacznie zważały na działalność słowiańskich urzędników pocztowych i donosiły natychmiast do dyrekcyi poczt, gdyby coś zdrożnego spostrzegły. Niech żyje etyka niemiecka!

 

Ilustrowany kuryer codzienny,19-05-1914

2 i pół miliona dla Galicyi

Lwów. (T. wł. Namiestnictwo lwowskie otrzymało z minsterstwa robót publicznych zawiadomienie o wyasygnowaniu 2 i pół miliona koron na regulacyę rzek w Galicyi oraz wynagrodzenie szkód, spowodowanych przez powódź w r. 1913. Ponieważ techniczne organa namiestnictwa mają już przygotowane plany — roboty regulacyjne rozpoczną się prawodopodobnie już w ciągu bieżącego tygodnia.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 19-05-1914

SUFRAŻYSTKI — PODPALACZKAMI

Londyn. (WAT.) Onegdaj spłonęły olbrzymie trybuny i wszystkie inne zabudowania, jak kasy, restauracye i kawiarnie na torze wyścigowym w Bimingham. Ogień podłożyły sufrażystki. Straty kolosalne.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 19-05-1914

Rozwody w Paryżu

Obrazek obyczajowy w cyfrach. — Gwałtowny wzrost rozwodów. — Krytyczne lata.

Paryż, 12 maja.

Wprost z uśmiechem niedowierzania czyta się wyszłe właśnie sprawozdanie cyfrowe cywilnego urzędu stanu, z roku 1912.