20 czerwca 1921

Ze świata

Rozrachunek z b. monarchią habsburską.

Donoszą nam z Wiednia, że doniosła dla Polski sprawa rozrachunku z b. monarchią austryacko-węgierską weszła obecnie w stadyum decydujące. W d. 24 maja wyjechał w tej sprawie na konfrerencyę w Rzymie szef komisyi likwidacyjnej polskiej, p. Zbigniew Smolka.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 03-06-1921

Strajk metalowców w Czechach.

Z powodu redukcyi czasu pracy do 32 godzin i zmniejszenia zarobków o 10%, strajk ogarnął także fabryki metalurgiczne w środkowych Czechach. Ogółem strajkuje dotychczas przeszło 20.000 robotników w 55 przedsiębiorstwach.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 03-06-1921

Japońska następca trony przybył do Paryża w drodze z Anglii.

Księcia przywitali na dworcu reprezentanci prezydenta rzeczypospolitej Milleranda i prezydenta ministrów Brianda. Książe udał się następnie do ambasady japońskiej, gdzie zamieszka przez czas pewien. Publiczność paryska witała księcia entuzynstycznie..

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 03-06-1921

Siedmioro dzieci znalazło śmierć w kąpieli.

Z Hamburga donoszą, iż w czasie wycieczki szkolnej nad Górną Łabą 17-tu chłopców porwały fale przejeżdżającego parowca. Trzem nauczycielom udało się uratować 10-ciu uczniów, 7-miu zaś utonęło.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 03-06-1921