23 czerwca 1921

Ze świata

Plaga szarańczy w Europie.

Olbrzymie chmary szarańczy nawiedziły w tych dniach Hiszpanię i francuskie nadbrzeża Rodanu, sprawiając straszliwe szkody. Wszelkie prace rolnicze na skutek tej plagi przerwane zesłały a ludność wysłała do rządu petycyę o przystanie wojska, któreby jej dopomogły w pokonaniu tej strasznej plagi. Szarańcza zniszczyła wszystko, co wogóle rosło w polach a władze wystały całe zapasy trujących gazów do okolic nie dotkniętych, celem tępienia owadów. W Hiszpanii ten napad szarańczy był tak wielki, że między Saragoszą a Escatrou pociąg nie mógł przejść, rejsy bowiem okryte były pokładem szarańczy i tak oślizgłe, że byłoby mogło nastąpić wykolejenie. Tak samo już pociągi w Egipcie i Włoszech musiały ruch wstrzymac.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 03-06-1921

Sowiety chcą zrobić z Rygi wielki port eksportowy.

„Matin” donosi, że komisya handlowa sowietów rokuje obecnie w Rydze w sprawie regularnego i bezpośredniego tranzytu z Rosyą. Sowiety mają zamiar uczynić z Rygi centrum rosyjskiego handlu eksportowego drzewem budowlanem. Komisya zamówiła na Łotwie za 5 milionów rubli w złocie maszyny, turbiny, pompy, narzędzia, papier, skórę i tkaniny. Do Libawy też wysyłane są otręty dla naprawy.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 03-06-1921

Republika artystyczna na Mont-Martre.

Wolna gmina artystyczna na Mont-Martre jak donoszą z Paryża, zorganizowała się teraz jako republika i rozpoczyna kampanię, aby przeszkodzić, iżby „święte Mont-Martre wyzyskiwane było przez spekulacyjnych przedsiębiorców i restauratorów". Członkowie tej republiki, traktują rzecz całkiem na seryo. W pierwszym artykule swej konstutucyi, która fachowo została ułożona, wyjaśniają swoje cele; Popieranie i utrzymanie artystycznej sławy Mont-Martre, obrona estetyki i piękna, zwalczanie wandalizmu i utrzymanie ochoczości oraz ducha francuskiego. Pewne 17-letnie dziewczę, bardzo cenione przez artystów, modelka, została wybrana prezydentką republiki na pierwszy roczny okres czasu, Religia i polityka zostały z tego państwa wygnane. Najwyższe kary grożą jednak temu, kto poważy się szarpnąć na piękno Mont-Martre.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 31-05-1921

Wielkie pożary biesów w Rosyi.

Wskutek wielkiej posuchy, panującej w Rosyi, szaleją tam wielkie pożary lasów. W 24-rech guberniach pożar zniszczył już 1,461.000 dziesięcin lasu. Także wiele miast ucierpiało znacznie od pożarów. Dekret sowiecki zarządza, iż w razie pożaru lasu wszyscy mieszkańcy wsi w promieniu 5-ciu wiorst, muszą brać udział w walce z żywiołem.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 03-06-1921

Lekarz zasądzony za lichwiarski wyzysk pacyentów.

Były ongi czasy gdzie lekarz uważał się za przyjaciela ludzkości: nędzarza leczył za darmo, od biedniejszego brat skromne honoraryum a i bogacza nie obdzierał ze skóry, ale obliczał sumiennie swą pracę. To też nie pozostawiał wówczas wielkich majątków, zaledwie wystarczało na przyzwoite życie dla niego i rodziny, acz nocą nieraz biegł do chorego za marny „papierek". My w Polsce mieliśmy jeszcze większych idealistów-lekarzy; została w pamięci ludzkiej taka postać Dr. Tadeusza Zulińskiego we Lwowie, Warszawiaka, z rodziny zapisanej w dziejach kraju patryotyzmem, który z „zasady" nie brał od chorego pieniędzy... ale - les temps sont changes... W Hamburgu dr med. Otto Jaenieke dopuszczał się jako specyalista w kuracyj tuberkulozy i astmy" lichwiarskiego wyzysku względem swych pacyentów.