20 czerwca 1921

Ze świata

Wydawanie lokomotyw Polsce.

Berlin. (E. E. Radjo.) Rząd niemiecki ogłosił dziś oświadczenie o rozpoczęciu wydawania lokomotyw Polsce.

 

Kurjer Poznański, 03-05-1921

Uniwersytet żydowski w Jerozolimie.

Z Nowego Jorku donoszą, że przybyła tamże wielka deputacja syonistyczna z Europy, mająca zabiegać wśród żydów amerykańskich o moralne i finansowe poparcie uniwersytetu żydowskiego, który niebawem powstanie w Jerozolimie. W skład tej deputacji wchodzi, między innymi, słynny dziś profesor Einstein.

 

Kurjer Poznański, 03-05-1921

Sarah Bernhardt,

76-letnia staruszka, przybyła aeroplanem do Londynu i zatrzymała się w hotelu Savoy. Ubrana we wspaniałe suknie, spoczywając na sofie zarzuconej kwiatami, przyjmuje odwiedzajacych. Prowadzi żywą rozmowę, chwali najnowsze dzieło Rosianda „La Gloire” – pozatem zajmuje się żywo polityką.

 

Kurjer Poznański, 29-04-1921

Nowy prezydent St. Zjednoczonych [satyra]

Harding. - Wuju Samie! A czemu to ta Statua Wolności opuściła pochodnię i tak posmutniała z chwilą objęcia przezemnie rządów?

Wuj Sam. - Bo się obawia, żebyś nie wziął pod swoją protekcję najzawziętszych wrogów wolności – Niemców.

Mucha, 11-03-1921

Akcja czeska w Jugosławji.

Z Belgradu donoszę do »Prager Presse”, że odbył się wielki wiec partji ludowej czeskiej w Jugosławii. na którym powzięto jednomyślna uchwałę, w której żądają od rządu jugosłowiańskiego, nadania obywatelstwa dla wszystkich czechów, mieszkających tamte ponad 10 lat. Ponadto Żądają zakładania czeskich szkól elementarnych. W sprawach polityki wiec wypowiedział się za popieraniem narodowego zjednoczenia się Jugosławian i za połączeniem się ścisłymi węzłami z Czechosłowacja.

 

Kurjer Poznański, 26-04-1921