23 czerwca 1921

Ze świata

Sarah Bernhardt,

76-letnia staruszka, przybyła aeroplanem do Londynu i zatrzymała się w hotelu Savoy. Ubrana we wspaniałe suknie, spoczywając na sofie zarzuconej kwiatami, przyjmuje odwiedzajacych. Prowadzi żywą rozmowę, chwali najnowsze dzieło Rosianda „La Gloire” – pozatem zajmuje się żywo polityką.

 

Kurjer Poznański, 29-04-1921

Akcja czeska w Jugosławji.

Z Belgradu donoszę do »Prager Presse”, że odbył się wielki wiec partji ludowej czeskiej w Jugosławii. na którym powzięto jednomyślna uchwałę, w której żądają od rządu jugosłowiańskiego, nadania obywatelstwa dla wszystkich czechów, mieszkających tamte ponad 10 lat. Ponadto Żądają zakładania czeskich szkól elementarnych. W sprawach polityki wiec wypowiedział się za popieraniem narodowego zjednoczenia się Jugosławian i za połączeniem się ścisłymi węzłami z Czechosłowacja.

 

Kurjer Poznański, 26-04-1921

Niemcy. Votum zaufania gabinetowi Stegerwalda.

Nauen. 24. 4. (Pat. Radjo.) Sejm pruski udzielił dziś gabinetowi Stergerwalda votum zaufania 216 głosami przeciwko 136, poczem odroczył się do 3 maja.

 

Kurjer Poznański, 26-04-1921

Dania. Objęcie całej Grenlandii przez Danię.

Z Kopenhagi donoszą do »Schles. Ztg.”, że Grenlandja. najwieksza wyspa na ziemi została oddana Danji po porozumieniu się państw zainteresowanych i za zgodę Stanów Zjednoczonych, które przedtem już otrzymały za to duńskie wyspy zachodnio-indyjskie. Grenlandia nut obszaru 2 milj. km. a tylko 13 tysięcy mieszkańców. W tym kraju lodów Duńczycy osiedli już od 200 lat i tę rocznię będą obchodzić łącznie z uroczystościami objęcia całej Zawładnięcie ratą Grenlandią ma dla Danji wielkie znaczenie. Jest tam obfitość zwierzyny i ryb, a Grenlandczycy słyną jako znakomici myśliwi i rybacy. Rząd duński stara się, aby obcy nie korzystali z dobrodziejstw Grenlandji i nie dopuszcza nawet obcych kupców, zmonopolizowawszy handel.

U wyspiarzy [satyra]

Anglik. - Siedzę tutaj wśród towarów, w ręku trzymam klucze od wszystkich mórz i co mi z tego? Kupców nie widać, a ja nadmiaru bogactwa mogę umrzeć z głodu.

Mucha, 04-03-1921