9 maja 1921

Ze świata

U wyspiarzy [satyra]

Anglik. - Siedzę tutaj wśród towarów, w ręku trzymam klucze od wszystkich mórz i co mi z tego? Kupców nie widać, a ja nadmiaru bogactwa mogę umrzeć z głodu.

Mucha, 04-03-1921

Subsydia dla „Rzeczpospolitej”. [satyra]

Mistrz. - Panie Smulski! Ja będę swoim głosem Filomeli czarował tego polonusa amerykańskiego, a pan, jako bankier-specjalista, zoperuj mu kieszenie. Ze środkowych stanów Ameryki już nie nie wyciągniemy, ale przecież z południowej Kalifornji nie mogę wyjechać z pustymi rękami. Coby na to nasz wierny Stroński powiedział!

Mucha, 04-03-1921

Pożyczka francuska w Ameryce.

Londyn, 21 kwietnia. (Tel. wł.)

„Central News” donoszą z Waszyngtonu, że rząd amerykański uchwalił udzielenie Francji pożyczki w sumie 15 miliojonów dolarów.

 

Iskra, 22-04-1921

Anglicy czczą pamięć Napoleona.

Londyn, 21 kwietnia. (Tel. wł.) Prasa londyńska donosi, że francuski komitet napoleoński czynił starania, by pozwolono delegacji francuskiej udać się na wyspę św. Heleny w celu uczczenia pamięci Napoleona. Władze angielskie postanowiły jednak, te dnia 5 maja będzie czysto angielską uroczystością ku ciel Napoleona. Dzień ten będzie świętem wyspy. Na czele komitetu ob-chodowego stanie gubernator wyspy. Będzie to hołd anglików dla wielkiego wodza francuskiego, aby „zacieśnić węzły między narodami, które były od wieków szanującymi się wrogami, a obecnie są sprzymierzeńcami,

 

Iskra, 22-04-1921

Prądy monarchiczne w Niemczech.

Berlin, 21 kwietnia. (Telegr. Własny)

„Berliner Lokal Anz.” oblicza, że na pogrzeb ekscesarzowej niemieckiej przybyło do Poczdamu z samego tylko Berlina i okolicy około 200.000 osób.

 

Iskra, 22-04-1921