8 grudnia 1921

Ze świata

Landru a ostatnia z jego… „narzeczonych”.

(Telegram własny „Il. Kuryera Codz.”)

Paryż, 22 listopada. W dwunastym dniu rozpraw w procesie Landru sąd zajął się osobą zaginionej „narzeczonej nr 12”, to jest, ostatniej „narzeczonej” Landru, którą była panna Marchadise. Dama ta, która na drodze prostytucyi zdobyła swoje skromne zasoby materyalne, chciała po swem burzliwem życiu dopłynąć do jakiejś spokojnej przystani. Sposób zapoznania się jej z Landru, jak również następstwa tej znajomości, były takie same jak te widzieliśmy z innych jego stosunków. W tym wypadku obciążającą jednak okolicznością jest to, że panna Marchadise, jadąc do Gambais, nie rozstawała się ze swemi dwoma pieskami, których trupy znaleziono w ogrodzie Landru. Landru przyznaje się, że pieski te zostały przezeń powieszone. Zeznania świadków nie wzmacniają ani nie osłabiają pozyci ostarżonego.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 24-11-1921

Szalony projekt, którego Amerykanie nie lekceważą.

Nasz korespondent warszawski (Z) telefonuje:

Słynny miliarder amerykański, „król samochodowy” Ford zapowiedział, że gotów jest zakupić całą flotę wojenną świata po cenach starego żelaziwa, celem przerobienia jej na samochody i maszyny rolnicze. Popozycya jego spotkała się z drwinami, jakkolwiek niektórzy magnaci finansowi amerykańscy liczą się z nią bardzo poważnie.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 20-11-1921

Głodówka w Berlinie.

(E. E.) „Arb. Ztg.” donosi z Berlina, że w jednem z domów karnych urządziło 124 robotników skazanych za przestępstwa polityczne głodówkę. 30 z nich straciło przytomność.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 20-11-1921

Zniesienie wszelkich reglamentacyi w Rumunii.

(Radio) Rada ministrów uchwaliła wczoraj znieść wszelka reglamentacyę i ceny maksymalne produktów rolniczych.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 20-11-1921

Karol odjechał do Madejry.

(Havas) Krążownik „Kardis”, wiozący b. króla Karola i jego małżonkę, odjechał dzisiaj o godz. 1 do Madejry, dokąd przybędzie około 20 bm.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 20-11-1921