20 sierpnia 1922

Ze świata

O niepodległość Chorwacyi.

Zagrzeb, (AW) Blok chorwacki wystąpił z wnioskiem, by międzynarodowa konferencya gospodarcza omówiła sprawę Chorwacyi i uznała jej niepodległość. Białogrodzka prasa serbska domaga się wobec tego surowych zarządzeń przeciw blokowi.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 10-03-1922

Rathenau

Rycina nasza przedstawia wybitnego niemieckiego finansistę i polityka Dra Waltera Rathenaua, od niedawna ministra spraw zagranicznych Rzeszy niem. Dr. Rathenau odgrywa wybintą rolę w obecnych rokowaniach między narodowych.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 10-03-1922

Klęska głodu w Rosyi rośnie.

Moskwa (AW) Liczba głodujacej na Ukrainie ludności ustawicznie wzrasta. W okręgu zaporoskim na 1.530.000 głoduje 891.000. W niemniejszym stopniu dotknięte są klęską głodową okręgi mikołajewski i doński. Według dotychczasowych obliczeń nawet przy najbardziej sprzyjających warunkach 2 i pół miliona dziesięcin ziemi uprawnej w guberniach głodujących nie da się zasiać zbożami jaremi, wobec braku zboża siewnego i siły pociągowej.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 10-03-1922

Wąż teroryzuje cały okręg.

Z kolonii angielskiej w Afryce Rhodesia donoszą o ukazaniu się w jednym z tamtejszych okręgów olbrzymiego węża z gatunku mamba, który naprawa strachem całą okolicę. Pożarł on już kilku ludzi, przeszło 100 cieląt i kilkadziesiąt kóz, psów i kur. Tubylcy tamtejsi są przerażeni i uważają, że w ciele węża kurwa się szatan.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 10-03-1922

Rozrost powstania w Indyach.

(Telegram własny „Il. Kuryera Codz.”)

Londyn, 9 marca. „Daily Express” donosi z londyńskich kół oficyalnych, że w północnym obszarze Indyi szerzy się w zastraszających sposób powstania w okręgach wiejskich.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 10-03-1922