25 października 1921

Ze świata

Dyktator Armenii.

Najwyższym ukazem Lenina został zamianowany dyktatorem Armenii b. kat miński Miasnikianc, który zapisał się krwawo w pamięci ludności gubernii mińskiej i smoleńsklej. Miasnikianc był przed wojną pomocnikiem adwokata przysięgłego i chorążym batalionu zapasowego, a jeszcze za czasów carskich uzyskał prawie wszalkie odznaczenia aż do orderu św. Stanisława 2-giej klasy i został komendantem szkoły podoficerskiej, odznaczając się na tern stanowisku nadzwyczajną surowością i niesłychanym wprost podstępem. Po upadku caratu stał się nagle z monarchisty-reakcyonisty — „skrajnym lewicowcem" i stąd też datuje się jego działalność bolszewicka.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 19-07-1921

Hirohito u Papieża.

(E. E.) Japoński książe Hirohito w czasie swego pobytu we Włoszech złożył wizytę papieżowi, który przyjął go w swem pełnym oficyalnym otoczeniu. Audyencya trwała 15 minut.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 19-07-1921

Przyczyna śmierci gen. Poilwanowa.

„Obszcz. Djeło" otrzymuje wiadomość od swego korespondenta z Rygi w sprawie zagadkowego zgonu b. eksperta do spraw wojskowych przy sowieckiej delegacyi pokojowej w Rydze, gen. Paliwanowa. Według twierdzeń osób wtajemniczonych, generał poróżnił się z Joffem i popełnił samobójstwo przez zażycie arszeniku.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 19-07-1921

Pierwszy stan obleżenia w Japonii.

(E. E.) Japonia ogłosiła poraz pierwszy w swej historyi stan oblężenia w portach, a to wskutek zaburzeń ze strony robotników.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 19-07-1921

Unia personalna Irlandyi z Anglią.

(Telegr. wł. „Il. Kuryera Codz.”).

Londyn, 13 lipca. (On) Do Londynu przybyła irlandzka delegacya pokojowa pod przewodnictwem de Valery. Lloyd George przyjmie delegacyę sam i będzie prowadził rokowania na własną rękę. Ogólnie sądzą, że pertraktacye mogą w najlepszym razie doprowadzić do rezultatu dopiero we wrześniu. W poinformowanych kołach politycznych słychać, że kwestya irlandzka ma być rozwiązana przez zawarcie unii personalnej z Anglią.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 15-07-1921