25 października 1921

Ze świata

12 milionów ubyło ludności w Rosyi.

Ze Sztokholmu donoszą, że spis ludności w Rosyi wykazał w stosunku do roku 1914 zmniejszenie się liczby mieszkańców o 12 milionów.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 15-07-1921

Śmierć w płonącym aeroplanie.

(Havas). Lotnik australijski Harry Hauker, który pierwszy dokonał lotu ponad oceanem Atraltyckim uległ dziś tragicznemu wypadkowi. Samolot, na którym wzniósł się w okolicy Londynu, począł płonąć w powietrzu. Lotnik zginął w płonącym samolocie.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 15-07-1921

Komuniści w Czechach.

Czesko-niemiecka partya komunistyczna w Czechach wydała odezwę, w której stwierdza, że parlament czeski, będący wyrazem absolutyzmu i bezwzględrej reakcyi, zbankrutował, gdyż nie urzeczywistnił ani jednego zagadnienia. Dawny przedstawiciel rządu sowieckiego na Słowaczyźnie, Kuczera, ogłasza ciekawe szczegóły o usiłowaniach bolszewików moskiewskich celem zniszczenia Czech za każdą cenę. Bela Khun prowadził w tej sprawie z delegatami czeskich komunistów w Moskwie rokowania, a sowiety rosyjskie prze-syłają komunistom czeskim wielkie sumy pieniężne na agitacyę.

 

Iskra, 15-07-1921

Tumult w parlamencie czeskim.

Na wtorkowem posiedzeniu sejmu czeskiego przyszło do hałaśliwych scen między posłami niemieckimi a czeskimi, tak, iż posiedzenie musiano przerwać. Mówcy niemieccy zarzucali rządowi, iż gnębi prawa ludności niemieckiej i protestowali przeciw masowemu zwalnianiu niemieckich kolejarzy. Czescy posłowie głośnymi krzykami przerywali niemieckim kolegom, nareszcie obie strony zaczęły się obrzucać obelgami, tak, iż posiedzenie musiano zamknąć.

 

Iskra, 15-07-1921

BULGARYA. Zaburzenia.

Z Bułgaryi donoszą o poważnych niepokojach w mieście stołecznem Zofii i większej części kraju, wywołanych przez bułgarską partyę chłopów, spowodowanych przez bolszewików. Bliższych wiadomości brak, gdyż cenzura nie wypuszcza wiadomości z kraju.

 

Iskra, 15-07-1921