9 maja 1921

Ze świata

Napad.

W Sosnowcu, przy ul. Targowej Nr. 9 do mieszkania Raizli Genzwajchowej przybył Chaim Fajgenblat z prośbą o zezwolenie umycia brudnych rąk. Gdy Genzwajchana podała mu ręcznik, złapał ja, za ręce, rzucił ręcznik na szyję z zamiarem uduszenia, mając na celu rabunek pieniędzy. Dzięki swej odwadze Genzwajchowa obroniła się i przy pomocy wezwanych osób oddała bandytę w ręce policji. Podczas prowadzenia dochodzeń, bandyta zeznał, że miał dobre wiadomości, iż napadnięta ma grube pieniądze. Fajgenblata zamknięto pod kluczem, a sprawę skierowano do sędziego śledczego.

 

Iskra, 22-04-1921

Żądania górników angielskich.

Londyn (PAT) Ag. Havasa donosi: W Izbie gmin Lloyd George odczytał list sekretarza związku górników, oświadczający, że uregulowanie sprawy może miejsce tylko pod tym względem, że będzie dokonane tylko na podstawie dwóch następujących zasad: Utworzenie komitetu międzynarodowego dla spraw wynagrodzenia, oraz ustanowienie narodowego „poulu”. List stwierdza, że w obecnych warunkach komitet wykonawczy związku górników uważa za bezpodstawne spotkanie się z właścicielami kopalń celem prowadzenia rokowań na podstawach, wymienionych w liście.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 19-04-1921

Strajk węgłowy w Anglii w karykaturze angielskiej.

Ładny sobie wybrali dzień!

Ciężka systuacya, w jakiej się Anglia znalazła, skutkiem strajku górników, nie wytraciła społeczeństwa z równowagi i nie pozbawiła go humoru. - Świadczą o tem powyższe polityczne karykatury z „Daili Mail”.

 

Na pierwszej widzimy piękna parę narzeczonych, kroczących do ślubu. Panna młoda mu na sukni napis: Coal war folly – „Obłędna wojna węglowa”; panem młodym jest demagog-doktryner z „Labour party”; nad czupryną widnieje napis hot head – „szalona pałka”, w ręku trzyma papier z napisem: „Będzie lepiej albo gorzej”.

Wybory w Australii.

Radio. Donoszą z Adelajdy, że przy wyborach południowej Australii zwycięstwo odniosły partye liberalne. Parya robotnicza zyskała tylko 16 mandatów na ogólną liczbę wynoszącą 46.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 19-04-1921

Anglicy przy pomocy psów polują na powstańców irlandzkich.

Pies zawsze był najlepszym pomocnikiem człowieka, gdy chodziło o wyzyskanie jego instynktu, węchu i wytrwałości. Znanym jest użytek, jaki robi policya z psów odpowiednio wytresowanych. Wiadomo również, że kiedyś właściciele niewolników w Stanach Zjednoczonych tresowali psy w kierunku wyszukiwania zbiegłych murzynów. Ale oto po raz pierwszy, bić może, pies oddany zostaje do użytku wojsk celem zwalczania ruchu politycznego. Żołnierze angielscy, mafią za zadanie ścigać powstańców irlandzkich, urządzających na przedstawicieli władz angielskich różne zasadzki, poczynają w tym wzgledzie korzystać, z usług psów rasowych Jak to widzimy na powyższej ilustracyi, psom daje się do powachania jakiś przedmiot. należący do poszukiwanego sinfeinisty — kapelusz, krawat, lub coś podobnego — i pies wówczas idzie za śladem ściganego, nie dając się zmylić żadnym fortelom i pokonywując na swej drodze wszelkie przeszkody.