29 listopada 1921

Ze świata

Niezwykły podarunek.

Jeden z najszczególniejszych podarunków, jakim kiedykolwiek chyba jedno wielkie miasto obdarzyło inne, znajduje się obecnie w drodze, na falach oceanu Atlantyckiego. Zoologiczny dział paryskiego „Jardin des Plantes” utracił z powodu wielkich trudności aprowizacyinych podczas wojny, znaczną część swoich zwierząt, a zwłaszcza płazów. Nowoyorski ogród zoologiczny teraz czyni zatem swemu paryskiemu koledze z szeregu takich zwierząt podarunek, aby wypełnić luki powstałe w jego zbiorach. Między temiż zna!dują się dwa węże boa constrictor, sześć, aligatorów, 16 żółwi, jeden mrówkojad oraz pewna liczba węży, wśród których dwa grzechotniki.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 08-11-1921

Aresztowanie zabójcy premjera hiszpańskiego.

Berlin, (Russpress) Miejscowa policja aresztowała zabójcę prezydenta ministrów hiszpańskich Dato Nikołai i jego wspólnika Rząd hiszpański zażądał wydania zabójcy i w sprawie tej toczą się obecnie rokowania między Hiszapnją i Niemcami.

 

Kurjer Zagłębia, 08-11-1921

Latający urzędnicy cłowi.

Dzienniki amerykańskie donoszą, że kanadyjskie władze cłowe wskutek ogromnego przemytnictwa opium, uprawianego na wybrzeżach Kanady, zmuszone były uzyć do służby cłowej samolotów. Jeżeli obecnie do wybrzeży Kanadyjskich zbliża się jakoś parowiec, to z lotniska cłowego wznosi się natychmiast aeroplan, który krąży nad parowcem aż do chwili wyładowania towarów. Latający urzędnicy cłowi zabrali się tak gorliwie do pracy, że prawie zupełnie uniemożliwili uprawianie przemytnictwa.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 01-11-1921

Stan wojenny w Słowacyi.

Praga. Radio (PAT). Ażeby zapewnić porządek publiczny, ogłosił rząd czechowacki na terytoryum Słowacyi stan wojenny. Zdrada stanu, bunt, dezercya, popalenia, jak również zbrodnie przeciwko bezpieczeństwu publicznemu na kolejach żelaznych, uszkodzenia telegrafów, telefonów karane będą według przepisów prawa wojennego.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 01-11-1921

Niemieckie lokomotywy dla Rosyi.

Z Moskwy donoszą, że lokomotywy, zamówione w Niemczech, zaczynają już nadchodzić. Do lipca roku przyszłego Niemcy mają dostarczyć 862 lokomotywy. W październiku dostarczyli 36, w listopadzie dostarczają 162, w grudniu zaś 118 lokomotyw.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 01-11-1921