8 maja 1921

Ze świata

W „uścisku" pantery.

Przygoda angielskiego myśliwego. Pewien angielski myśliwy, który dostał się w kły i pazury pantery zamieszcza w „Daily Mail" wrażenia, jakie doznawał podczas tej niebezpiecznej sytuacyji.

 

„Znany afrykański podróżnik Livingstone, pisze ów myśliwy, twierdził, że odczuwał pewną dziwną rozkosz w chwili, gdy mu lew gruchotał kości. Tej przyjemności nie odczuwałem rozrywany przez panterę. Zwierzę to postrzeliłem, paczeni szedłem jego śladami. Pantera zaczaiła się za małym pagórkiem, czego nie zauważyłem i nagle rzuciła się na mnie.

Nowy zamach na Węgrzech.

Zurich. (East Express) Dzienniki zuryskie dowiadują się z Budapesztu, że pułkownik Lehar, który został złożony ze swego urzędu przez zarządcę Herthy'ego za udział w zamachu b. cesarza Karola, pozostaje nadal na czele wojsk rojalistycznych i organizuje nowy zamach państwowy.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 15-04-1921

Z rozpiętym żaglem, z wiatrem w zawody, po lodzie w dal!

Ulubiony, nadzwyczaj przyjemny sport stanowi w Skandynawii jazda na łyżwiarka rozpinają na elastycznych bambusowych prętach i umieszczają poza sobą, korzystając z siły popędowej wiatru. Olbrzymie przestrzenie jezior zamarzniętych lub fiordów skandynawskich są wymarzonym terenem ślizgawki, a przy pomyślnym wietrze, wiejącym w żagiel, można osiągnąć znaczną chyżość.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 15-04-1921

Wilhelm nie będzie towarzyszył zwłokom do granicy.

(Telegram własny „Il. Kuryera Codz.”)

Haga, 13 kwietnia, Rząd holenderski nie zezwolił eks-cesarzowi Wilhelmowi i następcy tronu na odprowadzenie zwłok zmarłej cesarzowej aż do granicy Holandyi.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 15-04-1921

Jutro strajk generalny w Anglji.

Poldu, 14. 4. (Pat. Rad.) Porozumienie angielskich właścicieli kopalń i górników nie doszło do skutku. Wskutek czego tak górnicy jak i robotnicy kolejowi i transportowi postanowili ogłosić strajk generalny na piątek godzinę 10 wieczorem. Jednakże różni członkowie parlamentu czynią na-dal usilne starania, aby nakłonić rząd do zmodyfikowania swych postanowień, gdyż dotychczas rzad posłanowił tylko udzielić pewnej pomocy finansowej obwodom najbardziej zagrożonym.