9 maja 1921

Ze świata

Cesarzowa japońska protektorką instytucji polskiej.

Warszawa, 13. 4. (Pat.) Jak donosi »Przegląd Wieczorny«, istniejącą w Tokio instytucję polską opiekującą się dziećmi, zwłaszcza sierotami po uchodźcach polskich, odwiedziła cesarzowa japoński, która bardzo serdecznie zajęła się losem polskich sierot i obiecała przyjęć nad instytucją polską swój protektorat.

 

Kurjer Poznański, 15-04-1921

Hindenburg prezydentem?

Warszawa, 14. 4. (Tel. wł.) Scheidemana jak donoszą z Berlina, oświadczył, że niepodobieństwem politycznem jest, aby Ebert jako prezydent Rzeszy popierał swoim autorytetem rząd bourżuazyjny tejże. Socjaliści będą dążyć, aby Ebert podał się do dymisji, a wtedy koła prawicowe wysuną kandydaturę Hindenburga na prezydenta Rzeszy.

 

Kurjer Poznański, 15-04-1921

Tank w nowej roli.

Tank używany do wyważenia bram w miastach zrewoltowanej Irlandyi.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 12-04-1921

Karol Habsburg „wieczny tuałacz”.

„Tribune de Geneve” dowiaduje się, że były cesarz Krarol wraz z rodziną opuści w ciągu kwietnia willę, która dotychczas zajmował w Praugio.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 12-04-1921

Jak rząd sowiecki oddaje Rosję

na łup kapitalistów niemieckich.

Rzad sowiecki postanowił przeprowadzić systematyczna kolonizacye Rosyi, oddając ją przeważnie ca łup kapitalistów niemieckich, a w części także angielskich. Idzie tu o przyznanie cudzoziemcom (rządom lub grupom przemysłowców) koncesyj na eksploatacyę rosyjskich bogactw naturalnych. Wszystko to, co Rosya posiada, pod postacią lasów lub kopalń, a także terytoryów rolniczych, będzie oddane w ręce, uprzywilejowanych cudzoziemców w zamian za otwarcie sowietom kredytów, których rząd Lenina i Trockiego bardzo potrzebuje.