9 maja 1921

Ze świata

Czeskie zamachy na kościoły.

Ku pamięci naszym ugodowcom.

Cieszyn, 7 kwietnia.

W ostatnim czasie coraz częstsze stają się zakusy z jednej strony husytów czeskich na kościoły ewangelickie, z drugiej t. zw. czeskiego kościoła narodowego na kościoły katolickie ludności polskiej pod zaborem czeskim. Idzie tu o czechizacyjną akcyę także na polu kościelnem.

Lekcya dzieci ex-cesarza Karola.

Ilustracya niniejsza przedstawia dzieci ex-cesarza Karola Habsburga. - Po lewej stronie siedzi syn jego, niedoszły arcyksiążę następca tronu Otton, - po prawej arcyks. Adelajda, którym udziela lekcyi ich nauczyciel, biskup Seydl.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 08-04-1921

Zamachy w Irlandji.

Cork, 3. 4. (Pat. Reuter). Grupa osób cywilnych napadła na urząd policyjny w miejscowości Roserberry. Zabito 5 funkcjonariuszów policji, 3 zdołało uciec, los 14 nieznany.

 

Kurjer Poznański, 05-04-1921

Strajk w Anglji.

Londyn, 3.4. (Pat. Reuter) Położenie strajku w Anglji nie zmieniło się. Zarówno właściciele kopalń jak i robotnicy nie chcąc ustąpić ze swego stanowiska, licząc prawdopodobnie nie interwencję rządu.

 

Jakkolwiek rząd uważa położenie za bardzo poważne, to jednak w obecnej chwili interwencja rządu wydaje się nieprawdopodobną.

Książki eks-cesarza Wilhelma.

Holenderska opinia publiczna jest bardzo poruszona z powodu książki eks-cesarza Wilhelma, której opublikowanie uważane jest za dowód, iż eks-cesarz nadużył gościnności holenderskiej i że nadal zajmuje się polityką. Gabinet holenderski zamierza poczynić podobno odpowiednie przestawienia w Doorn, ażeby eks-cesarzowi zwrócić uwagę na jego zobowiązania.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 01-04-1921