9 maja 1921

Ze świata

Prez. Harding inaugurował pierwszą rozmowę telefoniczną do wyspy Kuby. Przestrzeń ta wynosi 1100 mil. ang.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 01-04-1921

Dwie osoby zabite.

Paryż. (E. E. Radio). Donoszą tu z Opola, że w poniedziałek nieznani sprawcy wykonali zamach na koalicyjny automobil. Został zabity szofer, oraz jeden żołnierz francuski, zaś dwóch funkcyonaruszy pochodzenia francuskiego poniosło ciężkie uszkodzenia ciała.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 01-04-1921

Paryż 26-go marca. (P. A. T.) - Havas – Narodowy instytut nauk społecznych w Stanach Zjednoczonych uchwalił nadać p. Curie-Skłodowskiej wielki złoty medal wraz ze stopniem doktora.

 

Kurjer Warszawski, 29-03-1921

Parlament angielski uchwalił prawo, mocą którego, osoba w której mieszkaniu będą znalezione szczur lub myca podlega karze pieniężne pięć funtów szterl. W razie powtórnego istnienia w mieszkaniu tych szkodników, kara będzie znacznie podwyższona. Sprawa, tę zajmuje się gorliwie ministerjum rolnictwa.

 

Iskra, 01-04-1921

Konstantynopol 28-go marca. (P. A. T.) - Havas. Z Warny donosza, że powstańcy utracili Okszę d. 5 b. m. a zdobyli ją z powrotem w nocy z dnia 17 na 18. Bolszewicy ponieśli przytem ciężkie straty i cofają się w kierunku Mikołajewska. Obszary na zachód i północ od Desy aż do Rozdzielnej znajdują się w rękach powstańców.

 

Kurjer Warszawski, 29-03-1921