8 maja 1921

Ze świata

Komuniści niszczą linie kolejowe.

Magdeburg, 29. marca. Komuniści wysadzili w powietrze dworzec w Hettstedt. Także most kolejowy, położony w pobliżu Hettstedt, wyleciał w powietrze. W Helbra powstańcy zniszczyli wszelkie urządzenia kolejowe. W okolicy Masfeld odbyła się ciężka walka powstańców z policyą rządową.

 

Głos Śląski, 29-03-1921

Wielki pożar.

Monachium, 29. marca. Na dworcu kolejowym Ochsenfurt powstał wielki pożar, od którego zajęło się kilka beczek z benzyną. Praca ratunkowe były nadzwyczaj utrudnione. Pastwą płomieni stało się około 150 beczek nafty, cały wagon benzyny i kilka wagonów innych towarów. Szkody obliczają na co najmniej 6 milionów marek. Wybuch pożaru spowodowali robotnicy, którzy nieostrożnie obchodzili się z ogniem.

 

Głos Śląski, 29-03-1921

Walka o wolność w Irlandyi.

Londyn, 29. marca. Jak donoszą dzienniki, w ostatnich 24 godzinach w Irlandyi zamordowano 20, a raniono 32 osoby.

 

Głos Śląski, 29-03-1921

Zamach na życie Giolittiego.

Rzym, 29. marca. Na pociąg, którym jechał prezydent ministrów włoskich Giolitti, dokonano zamachu. Piekielna maszyna wybuchła niezwłocznie potem, gdy pociąg premiera był przejechał przez most podminowany. Most ten został zupełnie zniszczony.

 

Głos Śląski, 29-03-1921

Wieści z Mińska.

Wilno, 29. marca. Do Wilna przybyła z Mińska partya uchodźców, licząca 280 osób, które opowiadają o strasznych przeżyciach mieszkańców Mińska i okolic. Wzburzenie przeciw władzy sowietów wzrasta. Wszyscy przypuszczają, że nadchodząca wiosna przyniesie bolszewikom smutne następstwa.

 

Głos Śląski, 29-03-1921