19 stycznia 1922

Ze świata

Londyn (PAT). Reuter. Churchill w mowie wygłoszonej w Birmingham wystąpił z apelem pod adresem Ulsteru, podnosząc, że dobra wola Ulsteru w kwestyi Irlandzkiej zapobiegnie poważnym ewentualnościom.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 09-12-1921

„Journal” paryski donosi z Rygi, iż według informacyi ,,Krasnaja Gazeta” w okręgu Petersburga ukazały się masowo wilki i niedźwiedzie. Pożerają one znaczną ilość koni i bydła. Najściem tych zwierząt zagrożone są szczególniej Jamburg i Gdowsk. Sowiety okręgowe porozdawały różnym gminom strzelby i naboje, celem urządzenia polować.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 09-12-1921

Pewna kobiecina we Wiedniu wezwała policyę, aby ją obroniła przed mężem, który grozi dzieciom zabiciem. Dwaj policyanci, którzy wkroczyli - ujrzeli rzecz niezwykłą. Oto na podłodze leżał 6w osobnik i uprawiał nierząd z kurą. Napróżno policyanci wzywali dobrotliwie zwyrodniałego człowieka, aby zaprzestał sodomii. Ten porwał się wreszcie z ziemi i począł demolować urządzenie mieszkania. Gdy go prowadzono na policyę, nucił się z nożem na stróża bezpieczeństwa, że ostatecznie cios szablą w głowę ubezwładnił szaleńca.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 09-12-1921

Journale paryski donosi, że w czasie przed-stawienia w Montpellier opery Josca", w chwili, gdy tenor Kserri, czarował swoim głosem licznych słuchaczy, jeden z jego adoratorów, znajdujący się na czwartej galeryi przechylił się tak bardzo, iż straciwszy równowagę, spadł na piewsze rzędy krzeseł, nie wyrządzając sobie poważniejszej szkody.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 09-12-1921

Londyn PAT. Ag. Havasa donosi: Projekt rządowy w sprawie regulwoania kwestyi iralndzkiej przewiduje udzielenia 23 hrabstwom w Irlandyi północnej i zachodniej statutu przysługującego gominium angielskim. Hr. Ulsierskie nie zostało w tę liczbę włączone, o ile Ulster nie podda się zwierzchności parlamentu wszechirlandzkiego.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 06-12-1921