9 maja 1921

Ze świata

Wrzenie w Rosyi południowej.

Lwów, 29. marca. „Ridnyj Kraj” podaje, iż Chersoń i Mikołajew wpadły w ręce uzbrojonych oddziałów chłopskich. Robotnicy w Odesie po kliku starciach z bolszewikami wypędzili ich z miast i sami objęli władzę. Szesnasta armia sowiecka maszeruje na Odesę.

 

Głos Śląski, 29-03-1921

Rosya zwraca tabor kolejowy Polsce.

Ryga. (Orient). Do dnia 22 marca Polska otrzymała od Rosyi, na mocy traktatu pokojowego, 30 lokomotyw i 300 wagonów.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 25-03-1921

Krwawe rozruchy w Medjolanie.

Berlin, 23. 3. (Tel. wł.) W Medjolanie trwają rozruchy komunistyczne. Przy rewizji domu komunistycznego z powodu zamachu bombą zaaresztowano 26 osób. Patrjoci zniszczyli siedzibę Ligi socjalistycznej. Kila osób zginęło.

 

Kurjer Poznański, 25-03-1921

Nowy plan zamachu w Berlinie.

Berlin, (PAT) Biuro Wolffa donosi: Wczoraj wieczór aresztowano szereg osób, między któremi znajdują się prawdopodobnie sprawcy zamachów na Siegesaiee. Aresztowanie odbyło się w czasie narad, których przedmiotem było prawdopodobnie planowanie nowego zamachu.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 25-03-1921

Katastrofa w kopalni.

Praga, 23. 3. (Pat.) W Bernie Morawskiem na szybie Kupla wydarzyła się katastrofa górnicza. Wskutek eksplozji zginęło 24 górników, zaś 17 odniosło rany.

 

Kurjer Poznański, 25-03-1921