28 lipca 1921

Ze świata

Upadek bomby aeroplonowej.

Dnia 31. maja amerykańskie lotnisko wojskowe w Aberdeen, stan Maryland, stało się widownią — jak donoszą z Nowego Jorku do Timesa" — strasznego wypadku lotniczego. Wzbijał się tam dnia tego w powietrze aeroplan wojskowy, mający uczestniczyć w próbach rzucania bomb do celu, przedstawiającego okręt wojenny. U spodu aeroplanu wisiało na odpowiednio urządzonych wieszadłach 5 bomb, ważących po 300 funtów i jedna, ważąca 50 funtów. Zaledwie aeroplan wzbił się w powietrze na wysokość kilkudziesięciu stóp, gdy najmniejsza bomba zsunęła się z wieszadła i spadła na ziemię, wybuchając tam z ogromną siłą. Pięciu mechaników lotniczych zginęło, poszarpanych przez wybuch, na miejscu, 3 zaś oficerów i 8-iu żołnierzy odniosło rany ciężkie.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 17-06-1921

Prawomocne dwużeństwo.

Ułatwienia rozwodowe w Austryi doprowadziły do absurdu.

Wiedeń, w czerwcu.

Jak wszystko w życiu nowej Austryi tak również i tak nazwane śluby za dyspensą, udzielane od chwili politycznego przewrotu na podstawie rozporządzenia wiedeńskiego starostwa, doprowadziły tutaj do istnego zamętu. Ponieważ niektórzy z tych podających się o owe dyspensy, nie byli stanowczo jeszcze przez sądy z pierwotni swemi zonami rozwiedzeni, przeto dziś kręci się po Wiedniu cała masa małżonków, najprawdopodobniej ożenionych z dwiema kobietami, aczkolwiek w tych czasach niesłychanej drożyzny jedna już częstokroc jest nie tak łatwym do dźwigania ciężarem.

Dla uczczenia setnej rocznicy niepodległości Brazylii

odbędzie się w r. 1922 międzynarodowa wystawa przemysłowa w Rio de Janeiro. Rząd polski otrzyma od rządu brazylijskiego oficyalne zaproszenie do udziału w wystawie.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 10-06-1921

Nowe cyfry ludności krajów europejskich.

Dzienniki zagraniczne podają nowe cyfry mieszkańców starych i nowych państw europejskich. Po Rosyi najwięcej mieszkańców jak i przedtem liczą Niemcy, mianowicie 60,837.579. Na trzeciem miejscu znajduje się Anglia wraz z Irlandya — 45,221.615. Na czwartem Włochy 39,000.000. Francya mimo rozszerzenia swych terytoryów, liczy 38,000.000 mieszkańców. Po Francyi następuje sprzymierzona z nia Polska, która źródła zagraniczne oceniają błędnie na 27,000.000 nie zaś no 30,000.000 mieszkańców, następnie zaś idą Hiszpania (20,000.000). Rumunia (15,400.000). Jugosławia (11,500.000) i Ł zw. Czechoslowacya (13,700.000).

Strajk urzędników państwowych we Włoszech.

Z Rzymu donoszą: Bierny opór urzędników państwowych przybiera coraz ostrzejszy charakter. Dzisiaj ustał praca w urzędach telegraficznych i szkołach. Przeto załatwia się tylko najkonieczniejsze sprawy i to po ochroną wojska.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 10-06-1921