29 listopada 1921

Ze świata

Półtrzecia miliarda deficytu budżetu francuskiego.

Minister finansów Doumerque zdawał wobec Izby sprawozdanie budżetowe, z którego wynika, że deficyt wynosi 26 miliardów franków, na pokrycie którego nie ma innych środków, jak podwojenie podatku obrotowego i redukcya wydatów.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 07-10-1921

Rygor angielski.

Fiskus angielski jest bezlitosny - ci. co mu coś są winni, drżą przed nim.

 

Pismo francuskie „Chronique d'outre Manche" cytuje następny wymowny wypadek. Reverend Wating, proboszcz małego przedmiejskiego kościoła w Londynie zawezwanym został na policyę w Tottenhain celem ściągnięcia zeń należności fiskalnej, wynoszącej coś około 16 funtów zaległego podatku. Nieszczęśliwy dłużnik z płaczem wyznawał swą nędzę, popierając swe wywody argumentami, które wzruszyłyby kasę ogniotrwałą chyba.

Oszustwa belińskiego adwokata.

W Berlinie od niedawna policya kryminalna zajmuje się gorliwie całym szeregiem oszustw o cokolwiek niejasnym podkładzie, popełnionych przez dość znanego adwokata. Przed kilku miesiącami uwięziony tam został adwokat Simon, syndyk „Stowarzyszenia sądownie karanych", z powodu znacznych sprzeniewierzeń i szacherek z kaucyami. Postępowanie sądowe jednak wstało wstrzymane, aresztowany zaś wypuszczony na wolność z racyi, że lekarz sądowy stwierdził u niego pewne anormalności umysłowe. Następstwem tego było, że pan syndyk w dalszym ciągu zabrał się do nowych oszustw. Teraz jednakże zmienił teren swej działalności.

Obłąkanie i wojna w Anglii.

Wedle ogłoszonych obecnie statystycznych danych liczba umysłowo chorych w dniu 1 go stycznia 2920 r. w Anglii i Walii wynosiła 120,344, to znaczy, że od stycznia 1920 wzrosła o 3580.4 Sprawozdanie to podnosi uderzający fakt, że z każdym rokiem wojny liczba obłąkanych malała, podczas gdy w ciągu dziesięciu lat poprzedzających wojnę, at po grudzień 1914, rok rocznie liczba wzrastała o parę tysięcy. Przyczyna tego obniżania się cyfry chorób umysłowych w latach wojny jest niestety bardzo tragicznej natury — polega ona bowiem na fakcie, że w tych czasach wymierało daleko więcej obłąkanych w szpitalach waryatów, dzięki brakowi lekarzy, zajętych przeważnie na polach bitew.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 07-10-1921

Rumuńskie kobiety nie otrzymają prawa głosowania.

(PAT) donosi z Bukaresztu: Izba odrzuciła 89 głosami przeciw 66 projekt ustawy nadającej kobietom prawo wyborcze przy wyborach prowincyonalnych.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 04-10-1921