20 maja 1922

Ze świata

12-letnia rozwódka.

Z Konstantynopola do noszą, że uzyskała tam świeżo rozwód najmłodsza para na świecie. Mianowicie żona, licząca 12 lat zażądała rozwodu z mężem liczącym lat 13-cie. Prośbę swą motywowała „nieprzezwyciężonym wstrętem”. Małżonkowie ci żyli ze sobą zaledwie pół roku.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 14-03-1922

Schancer

(id) Nowy wioski minister spraw zagranicznych jest z pochodzenia żydem wschodnio-galicyjskim. Z mianowania jego ministrem Polska jednak nic może być zadowolona, gdyż Schancer jest zdeklarowanym wrogiem Polski. On to na konferencyi rozbrojeniowej w Waszyngtonie wystąpił z żądaniem rozbrojenia Polski, tego kraju, w którym przychodzili na światle dzienne, żyli i umierali jego przodkowie. Bezczelne to żądanie Schancera było odparte przez BrIandą, który wskazał, iż byłoby to równomiernie z oddaniem Polski na łup Niemiec i Rosyi.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 14-03-1922

Rathenau

Rycina nasza przedstawia wybitnego niemieckiego finansistę i polityka Dra Waltera Rathenaua, od niedawna ministra spraw zagranicznych Rzeszy niem. Dr. Rathenau odgrywa wybintą rolę w obecnych rokowaniach między narodowych.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 10-03-1922

O niepodległość Chorwacyi.

Zagrzeb, (AW) Blok chorwacki wystąpił z wnioskiem, by międzynarodowa konferencya gospodarcza omówiła sprawę Chorwacyi i uznała jej niepodległość. Białogrodzka prasa serbska domaga się wobec tego surowych zarządzeń przeciw blokowi.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 10-03-1922

Wąż teroryzuje cały okręg.

Z kolonii angielskiej w Afryce Rhodesia donoszą o ukazaniu się w jednym z tamtejszych okręgów olbrzymiego węża z gatunku mamba, który naprawa strachem całą okolicę. Pożarł on już kilku ludzi, przeszło 100 cieląt i kilkadziesiąt kóz, psów i kur. Tubylcy tamtejsi są przerażeni i uważają, że w ciele węża kurwa się szatan.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 10-03-1922