16 czerwca 1921

Ze świata

Prądy monarchiczne w Niemczech.

Berlin, 21 kwietnia. (Telegr. Własny)

„Berliner Lokal Anz.” oblicza, że na pogrzeb ekscesarzowej niemieckiej przybyło do Poczdamu z samego tylko Berlina i okolicy około 200.000 osób.

 

Iskra, 22-04-1921

Napad.

W Sosnowcu, przy ul. Targowej Nr. 9 do mieszkania Raizli Genzwajchowej przybył Chaim Fajgenblat z prośbą o zezwolenie umycia brudnych rąk. Gdy Genzwajchana podała mu ręcznik, złapał ja, za ręce, rzucił ręcznik na szyję z zamiarem uduszenia, mając na celu rabunek pieniędzy. Dzięki swej odwadze Genzwajchowa obroniła się i przy pomocy wezwanych osób oddała bandytę w ręce policji. Podczas prowadzenia dochodzeń, bandyta zeznał, że miał dobre wiadomości, iż napadnięta ma grube pieniądze. Fajgenblata zamknięto pod kluczem, a sprawę skierowano do sędziego śledczego.

 

Iskra, 22-04-1921

Wybory w Australii.

Radio. Donoszą z Adelajdy, że przy wyborach południowej Australii zwycięstwo odniosły partye liberalne. Parya robotnicza zyskała tylko 16 mandatów na ogólną liczbę wynoszącą 46.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 19-04-1921

Żądania górników angielskich.

Londyn (PAT) Ag. Havasa donosi: W Izbie gmin Lloyd George odczytał list sekretarza związku górników, oświadczający, że uregulowanie sprawy może miejsce tylko pod tym względem, że będzie dokonane tylko na podstawie dwóch następujących zasad: Utworzenie komitetu międzynarodowego dla spraw wynagrodzenia, oraz ustanowienie narodowego „poulu”. List stwierdza, że w obecnych warunkach komitet wykonawczy związku górników uważa za bezpodstawne spotkanie się z właścicielami kopalń celem prowadzenia rokowań na podstawach, wymienionych w liście.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 19-04-1921

Strajk węgłowy w Anglii w karykaturze angielskiej.

Ładny sobie wybrali dzień!

Ciężka systuacya, w jakiej się Anglia znalazła, skutkiem strajku górników, nie wytraciła społeczeństwa z równowagi i nie pozbawiła go humoru. - Świadczą o tem powyższe polityczne karykatury z „Daili Mail”.

 

Na pierwszej widzimy piękna parę narzeczonych, kroczących do ślubu. Panna młoda mu na sukni napis: Coal war folly – „Obłędna wojna węglowa”; panem młodym jest demagog-doktryner z „Labour party”; nad czupryną widnieje napis hot head – „szalona pałka”, w ręku trzyma papier z napisem: „Będzie lepiej albo gorzej”.