17 września 1921

Ze świata

Znamienny mariaż.

„Mittagzeitung” dowiaduje się z Budapesztu, że zanosi się na zaręczyny córki admirała Horthyego z b. arcyksięciem Albrechtem, synem arcyks. Fryderyka.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 29-07-1921

Anglik na Śląsku [satyra]

Anglik (do Włocha). To widocznie plotka, że Niemcy napadają na Polaków. Wytężam przecie wzrok i nic podejrzanego nie widzę.

 

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 29-07-1921

Krwawe rozruchy w Wiedniu.

W sobotę przyszlo w Wiedniu w dzielnicy robotniczej Hernals dd poważnych rozruchów z racyi pochodu z pochodniami, wyprawionego na cześć jubileuszu jednego z tutejszych ksieży, między uczestnikami pochodu a ich przeciwnikami politycznymi. Bito się walem kijami, bito uczestniczące w pochodzie kobiety, policyantów, z których jednego zraniono nożem. Wreszcie policya zrobiła użytek z broni. Z pośród demonstrantów trzech zostało rannych, z tych jeden bardzo ciężko. Dwanaście osób uwięziono.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 02-05-1921

Jak agitują komuniści.

Tymi dniami odbyła się w Berlinie „manifestacya” dzieci szkolnych, urządzona przez komunistów. Dzieciom kazali nieść przywódcy komunistyczni tablice, propagujące ich idee.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 02-05-1921

Plany niemieckiego ex-Kronprinca

Francuskie dzienniki donoszą, że niemiecki ex-Kronprinz w rozmowie swej w jednym z arrerykańskich korespondentów oświadczył, iż pragnąłby bardzo powrócić do Niemiec. Wedle niego nie istnieje ku temu żadna przeszkoda, skoro jest przecież poddanym niemieckiego państwa. Co go dotąd zatrzymywało w Holandyi, to obawa, by powrót jego do Niemiec nie wywołał jakich zamieszek w organiźmie jeszcze bardzo dziś wątłym tego państwa. Ex-następca tronu pragnie opuścić Wieringen ze względów finansowych. Gdyby przyczyny polityczne miały być przeszkodą powrotu przyczyny kraju, będzie zmuszony i tak opuścić Wieringen i poszukać sobie gdzieindziej pola działalności.

— Mam lat 39 — mówił on — i powinienem szukać sposobności użycia sił moich, gdziekolwiekbądż ona się zdarzy, w zakresie mego uzdolnienia.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 02-05-1921