17 września 1921

Ze świata

Straszna posucha we Francyi.

Niepamiętna posucha, której próbowano już zaradzić rzucaniem sztucznych bomb i strzalami armatniemi, panują teraz we Francyi. Obecnie kardynał Dubois nakazał modły uroczyste we wszystkich kościołach przez dziewięć dni, aby uprosić Boga o odwrócenie tej strasznej klęski, grożącej Francyi. I w istocie tegoż samego dnia jeszcze silna burza ochłodziła w całej dyecezyi paryskiej atmosferę.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 02-05-1921

Samobójstwo wielokrotnej milionerki.

W Londynie wzbudziło ogromną sensacyę samobójstwo wielokrotnej milionerki, Moc. Agnes Constance Mackay. Pani Mackay, młoda i piękna kobieta, wdowa po bardzo bogatym właścicielu plantacyj na wyspie. przed kilku laty, po śmierci swego męża przybyła do angielskie, stolicy, gdzie rozpoczęła tryb życia niezmiernie zbytkowny. Wyrzucała pieniądze pełnymi garściami; widywano ją w nocnych lokalach zawsze w otoczeniu eleganckich panów i powszechnie uchodziła za światową, lekkomyślną kobietę, której żądze użycia była nienasyconą. Przed niejekim czasem Mrs. Mackay powróciła wcześnie rano z jakiejś zabawy do domu i położyła się na spoczynek. W chwilę potem pokojowa jej posłyszała strzał. a kiedy w przestrachu wpadła do sypialni, zastała panią swą z przestrzeloną skronią w łóżku.

Nowa moda fotografowania się.

Nowo-kreowani bogacze w Anglii powołali obecnie do życia świeży sposób fotografowania się, który szczególnej odpowiada ich próżności i smakowi. Każą się oni mianowicie fotografować wo wnętrzu loży teatralnej, aby w ten sposób wykazać, jak gorliwie uczęszczają do tego przybytku sztuki. Loża jednak, która staje sir; tak wytworną i stylową ramą dla tych państwa, nie znajduje się oczywiście w teatrze, ale poprostu w atelier fotografa. Jeden z londyńskich fotografów, który donosi o tej najnowszej, coraz bardziej w użycie wchodzącej sztuczce, dodaje zarazem swoje spostrzeżenie, że panowie z jego klienteli daleko większą posiadają dozę próżności od pań i domagają się zwykle z wielkim naciskiem, aby skąpe ich uwłosienie występowało bardzo wyraźnie na fotograficznej podobiźnie i aby żaden szczegół eleganckiej ich toalety nie byt wypadkowo pominięty.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 19-07-1921

„Ten sam sztuk na luny manjer” [satyra]

Trockij. - Tak, panowie kapitaliści europejscy. Dawna carska burżuazja zmarła od nieszczęśliwego wypadku. Jeżeli chcecie robić w Rosji interesy, to musicie wejść w porozumienie z nasza nową komunistyczną burżuazją, której jestem filarem i przedstawicielem.

Mucha, 17-06-1921

Czy samochód jest do życia konieczny?

Ameryka przeżywa obecnie ciężki kryzys przemysłowy. Ceny produktów rolnych, surowców i produktów przemysłowych spadają a bezrobocie wzrasta. Redukcya ilości robotników w niektórych przemysłach, jak automobilowym doszła w maju br. do 42 pr., w żelaznym i stalowym do 41 pr. przeciętnie we wszystkich gałęziach wytwórczości wynosiła 25 pr. Od tego zaś czasu z pewnością wzrosła.

 

Spadają rzeczywiście i płace robotników. W tymże maju b. r. spadek zarobków wynosił przeciętnie 6.4 pr. a dysproporcya między tą cyfrą a 25 procentową redukcyą ilości rąk robotniczych Wskazuje trudności i opory w tej bolesnej operacyi.