19 stycznia 1922

Ze świata

Regencya w Japonii.

Tokio. (Tel. wł. „I. K. C.”) Z powodu złego stanu zdrowia mikada zamierza objąć regencyę w Japonii następca tronu Irohito.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 18-11-1921

Zaburzenia żywnościowe w Niemczech.

Berlin (PAT) Wczoraj obiegał tłum mężczyzn i kobiet urząd żywnościowy w Neukoeln pod Belinem. Przyszło do poważnych zaburzeń. Policya berlińska musiała interweniować w celu przywrócenia pokoju. Straty przynoszą kilka milionów marek.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 18-11-1921

Skarby wydarte morzu.

Jak donoszą z Londynu, powrócił tam okręt ratowniczy admiralicyj angielskiej, zajęty podczas ubiegłego lata wydobywaniem złota za zatopionego u wybrzeży Anglii, podczas ostatniej wojny przez niemiecką łódź podwodną, angielskiego krążownika pomocniczego Laurentic, który wiózł z Ameryki do Europy złoto w sztabach.

 

Dotychczas wydobyto z dna morskiego złota za 5 do 6 mllionów franków, w zatopionym jednak krążowniku pozostalo jeszcze sztab złotych za przeszło 2 miliony, dobycie tego złota odłożono do przyszłego roku.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 15-11-1921

Humor paryski.

- Więc codzień potrzebujesz nowego kapelusza?

- Jedynie, aby ci udowodnić, że Twoja mała żoneczka nie jest zupełnie bez głowy...

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 15-11-1921

Cudowne uzdrawianie przez misyonarza.

Kraków, 14 listopada.

Jak donosi Journal paryski, w Londynie pojawił się cudotwórca Stefan Jeffrey; pastor ewangelicki, który odprawia od kilku tygodni misye w kościele dzielnicy Notting Hil Gate.

 

4 listopada wieczorem, po wygłoszeniu kazania, Jeffreys oświadczył, że jeżeli słowo Boże będzie głoszone z wiarą, to dziać się będą takle same cuda, jakie działy się dawniej. Wobec tego stawiono przed kaznodzieją kobietę, chorą, domagającą się uzdrowienia. Ktoś spotkał ją w ogrodzie Kensington, przykutą chorobą do wózka dla chorych i sprowadził ją do kościoła. Podniesiono ją z wózka i pastor odmówił nad nią razem z tłumem modlitawę.