20 czerwca 1921

Ze świata

Z rozpiętym żaglem, z wiatrem w zawody, po lodzie w dal!

Ulubiony, nadzwyczaj przyjemny sport stanowi w Skandynawii jazda na łyżwiarka rozpinają na elastycznych bambusowych prętach i umieszczają poza sobą, korzystając z siły popędowej wiatru. Olbrzymie przestrzenie jezior zamarzniętych lub fiordów skandynawskich są wymarzonym terenem ślizgawki, a przy pomyślnym wietrze, wiejącym w żagiel, można osiągnąć znaczną chyżość.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 15-04-1921

Jutro strajk generalny w Anglji.

Poldu, 14. 4. (Pat. Rad.) Porozumienie angielskich właścicieli kopalń i górników nie doszło do skutku. Wskutek czego tak górnicy jak i robotnicy kolejowi i transportowi postanowili ogłosić strajk generalny na piątek godzinę 10 wieczorem. Jednakże różni członkowie parlamentu czynią na-dal usilne starania, aby nakłonić rząd do zmodyfikowania swych postanowień, gdyż dotychczas rzad posłanowił tylko udzielić pewnej pomocy finansowej obwodom najbardziej zagrożonym.

Hindenburg prezydentem?

Warszawa, 14. 4. (Tel. wł.) Scheidemana jak donoszą z Berlina, oświadczył, że niepodobieństwem politycznem jest, aby Ebert jako prezydent Rzeszy popierał swoim autorytetem rząd bourżuazyjny tejże. Socjaliści będą dążyć, aby Ebert podał się do dymisji, a wtedy koła prawicowe wysuną kandydaturę Hindenburga na prezydenta Rzeszy.

 

Kurjer Poznański, 15-04-1921

Cesarzowa japońska protektorką instytucji polskiej.

Warszawa, 13. 4. (Pat.) Jak donosi »Przegląd Wieczorny«, istniejącą w Tokio instytucję polską opiekującą się dziećmi, zwłaszcza sierotami po uchodźcach polskich, odwiedziła cesarzowa japoński, która bardzo serdecznie zajęła się losem polskich sierot i obiecała przyjęć nad instytucją polską swój protektorat.

 

Kurjer Poznański, 15-04-1921

Karol Habsburg „wieczny tuałacz”.

„Tribune de Geneve” dowiaduje się, że były cesarz Krarol wraz z rodziną opuści w ciągu kwietnia willę, która dotychczas zajmował w Praugio.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 12-04-1921