29 listopada 1921

Ze świata

Lloyd George zerwał rokowania z de Valerą.

Londyn. (PAT) Biuro Reutera donosi: W odpowiedzi na telegram de Valery oświadczył Lloyd George, że jeżeli de Valera obstaje przy warunkach, aby przedstawiciele Irlandyi występowali na konferencyi jako przedstawiciele państwa niezawisłego i suwerennego, to konferencya jest niemożliwa.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 20-09-1921

Sowastyka

ulubiony znak kabalistyczny carowej.

(t) P. Piotr Cillard byty nauczyciel carewicza Aleksandra spisał z okropną dokładnością wszystkie szczegóły mordu carskiej rodziny. Odbył on się jak wiadomo w tej sławnej willi Jepatiewa w suterynach.

Wydalenie S. Pankhurst z partji komunistycznej.

Londyn, (Russpress.) „Daily Herald” donosi, że Sylwia Pankhurst została wydalona z angielskiej partji komunistycznej.

 

Kurjer Poznański, 20-09-1921

Choroba George'a.

Londyn, (E.E.) Lloyd George zachorował wskutek przeziębienia. Oczekiwany jest w Gairlech lekarz przyboczny króla Jerzego.

 

Kurjer Poznański, 20-09-1921

Powstanie w Indyach.

Sytuacya w Malabar, punkcie środkowym powstania, staje się poważną. Wielu urzędników policyjnych zabito, działalność powstańców wzmogła się. Pięć oddziałów powstańczych w sil 3000 ludzi niepokoi okolice.

 

Gwiazdka Cieszyńska, 20-09-1921