21 czerwca 1921

Ze świata

Przyjęcie home-rulu

Londyn 26-go maja (Tel. wł. K. W.) - Przewidywana przez opozycję porażka rządu nie ziściła się, izba gmin bowiem przyjęła na wczorajszem posiedzeniu 351 głosami przeciwko 274 projekt prawo o home-rulu dla Irlandji w trzeciem czytaniu. Projekt oddany będzie teraz izbie lordów do pierwszego czytania.

Śnieg w maju

Frankfurt n. M. 28-go maja (W. Aj. Tel.) W górach Taunus spadł olbrzymi śnieg. Termometr wykazywał nocy ubiegłej 4 st. poniżej zera.

 

Kurjer warszawski, 26-05-1914

Towarzystwo ubezpieczeń... piękności

Nowy York, w maju.

Panie, które skutkiem utraty piękności pogarszają, warunki swego bytu i osłabiają możność zarobkowania, jak n. p. aktorki, artystki, kabarecistki i t. d. — z pewnością ucieszy wiadomość o możności utrzymania, w dalszym ciągu tej kosztownej własności. Oto w ostatnich dniach jedno z amerykańskich towarzystw utworzyło specyalny dział asekuracyj ...piękności kobiecej. Czy z działu tego będą mogli korzystać także i mężczyźni, nie można na razie ocenić z pierwszego prospektu.

Spalone miasto

Z Wiktorji, w Kolumbji angielskiej, donoszą, że albrzymi pożar zniszczył tam prawie zupełnie m. Atlin. Dzielnica handlowa jest spalona zupełnie, a poza tem padły pastwą ognia trzy hotele, poczta, telegraf, kościół i liczne domy prywatne. Większość budynków nie była ubezpieczona.

 

Kurjer warszawski, 26-05-1914

Wóz bez kół

Jeden z inżynierów niemieckich dokonał sensacyjnego wynalazku, który sprowadzić może zupełny przewrót w dziedzinie środków komunikacyjnych. Skonstruował mianowicie wóz motorowy bez kół, poruszający się za pomocą dwóch par szyn, unoszących się nieco i opuszczających kolejno. a równocześnie posuwających się naprzód.