4 sierpnia 1921

Ze świata

Niemcy w Mezopotamji

Londyn 26-go maja. (Tel. włas. K. W.) - Rząd niemiecki zawarł w porozumieniu z Anglją ważną umowę o eksploatację źródeł nafty w Mezopotamji. Rząd niemiecki udzieli Towarzystwu, mającemu eksploatować te źródła, znacznej zapomogi pieniężnej, tak jak Anglja uczyniła to w Persji południowej, w zamian za co nabywać będzie od tego Towarzystwa pod dogonemi warunkami ropę dla floty niemieckiej.

 

Kurjer warszawski, 26-05-1914

Powstanie murzynów

Antwerpja 26-go maja. (Tel. wł. K. W.) - Z Konga belgijskiego donoszą, że wybuchło tam powstanie murzynów, powstańców jednak rozgromiono.

 

Kurjer warszawski, 26-05-1914

Śnieg w maju

Frankfurt n. M. 28-go maja (W. Aj. Tel.) W górach Taunus spadł olbrzymi śnieg. Termometr wykazywał nocy ubiegłej 4 st. poniżej zera.

 

Kurjer warszawski, 26-05-1914

Przyjęcie home-rulu

Londyn 26-go maja (Tel. wł. K. W.) - Przewidywana przez opozycję porażka rządu nie ziściła się, izba gmin bowiem przyjęła na wczorajszem posiedzeniu 351 głosami przeciwko 274 projekt prawo o home-rulu dla Irlandji w trzeciem czytaniu. Projekt oddany będzie teraz izbie lordów do pierwszego czytania.

Spalone miasto

Z Wiktorji, w Kolumbji angielskiej, donoszą, że albrzymi pożar zniszczył tam prawie zupełnie m. Atlin. Dzielnica handlowa jest spalona zupełnie, a poza tem padły pastwą ognia trzy hotele, poczta, telegraf, kościół i liczne domy prywatne. Większość budynków nie była ubezpieczona.

 

Kurjer warszawski, 26-05-1914