16 września 1921

Ze świata

Trzęsienie ziemi na Sycylii

Przed dwoma tygodniami prowincya sycylijska Katania nawiedzona została strasznem trzęsieniem ziemi, przypominającem w skutkach słynną katastrofę messyńską przed paru laty. Rozmiary klęski nie zostały dotychczas dokładnie stwierdzone. W każdym razie kilkadziesiąt wsi i miasteczek uległo zniszczeniu, liczba zabitych dochodzi do kilkaset, rannych licząc na tysiące.

Przeciw agitacyi duńskiej w Szlezwigu

Berlin, 26 maja (wł). - Na dzisiejszem posiedzeniu izby panów hr. Raschtzau wniósł do rządu ostrą interpelacyę w sprawie prowadzonej na szeroką skalę polityki antyniemieckiej w Szlezwigu północnym przez Duńczyków. Agitacya przeciwniemiecka ogarnia tam wszystkie warstwy ludności. Knowania antyniemieckie uprawiają zarówno oficerowie narodowości duńskiej, odbywający służbę w armii pruskiej, jak duchowni i nauczyciele, nie mówiąc już o prasie.

Wydatki mocarstw światowych na flotę wojenną od r. 1901 do 1913

Powyższa tabelka przedstawia graficznie, w zrozumiały sposób, wydatki mocarstw na flotę wojenną – wznoszenie się i spadanie budżetu na ten cel preliminowanego.

 

 

Ilustrowany kuryer codzienny, 27-05-1914

Ludność Indji

W Londynie ogłoszono ciekawą statystkę ludności w Indjach wschodnich. Od r. 1902 do 1911 ludność zwiększyła się tam o 56 miljonów i wynosi obecnie 313 milj.; w tem hindusów 217 milj., a ludności chrześcijańskiej 3.800.000. Liczbę młodych wdów poniżej lat 20 statystyka podaje na 89.149. Znajdują się między niemi wdowy, liczące po 10 i mniej lat.

 

Kurjer warszawski, 27-05-1914

Nowa afera Wolflinga

Monachium, 24 maja.

Leopold Wolfing, były arcyksiążę Leopold Ferdynand z Toskany ma zamiar – tak sobie przynajmniej w kołach zbliżonych do niego opowiadają – po raz trzeci wstąpić w związki małżeńskie. Wprawdzie z drugą są żoną nie jest jeszcze rozwiedziony, ale już od końca maja 1912 żyją oboje małżonkowie w separacyi. Wtedy to w specyalnym akcie notaryalnym Leopold Wolfling, zastępowany przez zmarłego adwokata wiedeńskiego dra Frischauera, zabezpieczył swej byłej żonie dożywotnią miesięczną rentę.