28 stycznia 1922

Ze świata

Bunt w więzieniu hiszpańskim

 

W hiszpańskiem więzieniu karnem w miasteczku Figueras powstał bunt więźniów w chwili, gdy wojsko i straż więzienne uczestniczyły w procesjach Bożego Ciała. Więźniowie napadli na pełniących służbę dozorców z nożami i rewolwerami w ręku. Dyrektora więzienia oraz 5 dozorców zastrzelili. Dziewięciu więźniów zostało ciężko rannych. Dotychczas nie wiadomo, w jaki sposób zdołali więźniowie zaopatrzyć się w broń.

 

Kurjer Warszawski, 18-06-1914

 

Armia narodowa irlandzka wyrosła jak z pod ziemi

(Hasło „Irlandya dla Irlandyi” - 129.000 ochotników irlandzkich. - Precz z Ulsterczykami. - Trzy potęgi: armia regularna czyli królewska, armia powstańców ulsterskich i armia ochotnicza irlandzka. - W przededniu wojny nienawiści rasowej.

Londyn, w czerwcu.

Wojna domowa, która wisiała jak miecz Demoklesa nad Irlandyą z powodu opozycyi konserwatystów angielskich przeciw wprowadzeniu samoorządu — bynajmniej nie przestała być postrachern życia publicznego w tym kraju, choć dzienniki kontynentalne przestały drukować alarmująco artykuły.

 

50 „wojennych" korespondentów różnych pism, którzy zjechali się w Ulster, aby być świadkami przelewu krwi, wobec braku natychmiastowych „operacyi" wrócili na kontynent i do Anglii, opuszczając z uczuciem żalu Irlandyę, że zapowiedziami senzacya nie rozegrała się przed ich oczami — z kinematograficzną dokładnością.

Sęp porwał dziecko

Od 3-go czerwca zaginął we wsi Eichhnlz w Alpach nad Adygą czteroletni synek chłopa Andreisa. Ojciec kazał mu iść do lasu i pozostać przy pasących sic wolach, a sam oddalił się na kwandrans, aby zebrać siano. Ody wrócił, nie śladu dziecka, i najskrzętniejsze poszukiwania, w których brało udział ze 300 osób, nie wydały żadnego rezultatu. W trzy dni potem przybył z Bozen policjant z psem Afrą, lecz i pies nie znalazł dziecka, naszczekiwał tylko przed wysoką sosną, na której siadywał sep. Przypuszczają wiec, że to sęp porwał dziecko, gdyż w okresie karmienia swoich małych, który teraz przypada, sepy bywają bardzo napastliwe. Znalezienie resztek dziecka jest wyłączone, gdyż gniazda sępów znajdują się na niedostępnych skałach.

 

Kurjer Warszawski, 17-06-1914

Fryzyernia na wysokości 1000 metr

Wiedeń. (Tel. wł.) Wielką senzacyę wywołał tu zakład, wygrany przez jednego z austryackich lotników wojskowych. Jeden z oficerów założył sic mianowicie z kolegami, iż ogoli się na wysokości 1000 metrów ponad ziemią. Wczoraj istotnie oficerów wzniósł się aeroplanem w Aspern pod Wiedniem i po osiągnięciu zapowiedzianej wysokości począł się golić, sterując aeroplanem nogami. Po 21 minutach oficer ów wylądował szczęśliwie znakomicie ogolony, jakgdyby przebywał nie w aeroplanie, lecz w pierwszorzędnym zakładzie fryzyerskim.

 

Ilustrowany kuryer codzienny, 17-06-1914

Olbrzymi strajk kolejowy

 

Włochy – jak wiadomo – są widownią groźnych wstrząśnień skutkiem strajku wybuchłego celem protestu przeciw zaprowadzeniu karnych oddziałów w wojsku. - Rycina nasza przedstawia kobiety włoski, które zatrzymują pociągi kolejowe z narażeniem własnego życia.