28 stycznia 1922

Ze świata

Zmartwychwstanie Viviani'ego

Po upadku gabinetu Ribot'a prezydent Francyi powierzył powtórnie misyę utworzenia gabinetu Viviani'emu. Skład nowego gabinetu jest następujący: Viviani prezydyum i sprawy zagraniczne, Bienvenne-Martin sprawiedliwość, Malwy oświata, Noullens skarb, Messimy wojna. Gautier marynarka, Raynad kolonie, Thomson handel, Renault roboty publ., Ferdynand Dawid rolnictwo, prasa i opieka socyalna Couybat. Rząd przedłoży wkrótce obu izbom projekty obu ustaw w sprawie wojskowego przygotowania młodzieży oraz w sprawie reorganizacyi rezerw.

Latawiec przyszłości

Zmarły pionier sztuki lotniczej, Wilbur Wright pozostawił testament, w którym zawarł ciekawą ideę. Mianowicie, Wright twierdzi. że dzisiejsze aeroplany oparte są na fałszywej zasadzie.

 

Jakże ma tedy wyglądać aeroplan przyszłości?

Rozwiązanie parlamentu w Danji

 

Kopenhaga 15-go czerwca. (Wsch. Aj. T.) - Z powodu opozycyjnego stanowiska konserwatystów w sprawie projektu zmiany konstytucji, dziś ogłoszono rozwiązanie pierwszej izby, a izbę drugą odroczono na czas nieograniczony.

 

Kurjer Warszawski, 16-06-1914

 

Burza

 

 

Paryż, 16 czerwca (Wł.). Nad miastem przeszła wczoraj olbrzymia burza, która poczyniła zarówno w mieście jak i w ogrodach miejskich olbrzymie spustoszenie. W kilku miejscach woda podmyła ulice, które zapadały się tworząc wielkie rozpadliny. Na bulwarze Haussmana ziemia zapadła się wraz ze stojącym na niej kioskiem. Rozpadlina ta stała się powodem poważnych katastrof, wpadło do niej bowiem kilka samochodów.

Toaleta pingwinów

 

Śmieszny widok przedstawia w londyńskim ogrodzie zoologicznym codzienna toaleta pingwinów. Podbiegunowe te ptaki codziennie myte są i skrapiane przez dozorców. Taka toaleta wskazana jest dla podtrzymania egzystencyi tych ptaków na obczyźnie.

 

Ilustrowany kuryer codzienny, 14-06-1914