28 stycznia 1922

Ze świata

Radykali i socyaliści we Francyi

 

Obecna sytuacya socyalne-polityczna we Francyi jest tego rodzaju, że od zachowania się partyi socyalistycznej, w stopniu znacznym, zależeć będzie, jakie żywioły, staną na czele rządu, i jaką politykę poprowadzą. Jeżeli pomiędzy socyalistami a radykałami t. zw. zjednoczonymi dojdzie do cichego, lub jawnego porozumienia, wówczas żaden rząd wbrew ich woli nie będzie mógł rządzić Francyą; wówczas tylko albo sami radykali zjednoczeni, albo radykali zjednoczeni z republikańskimi socyalistami (odcienia Augagniera); albo wymienione wyżej partye wraz ze zjednoczonymi socyalistami, utworzą rząd. Rząd taki mógłby, mocną i pewną ręką przeprowadzić szereg reform najbliższych, na podstawie których wymienione stronnictwa mogłyby się z łatwością porozumiewać.

Rasputin

 Petersburg, 10 czerwca. (wł.) Rasputin powrócił z Krymu do Petersburga. Dziś Rasputin przyjmował interesantów, którzy zgłaszają się do niego z różnorodnemi prośbami. W liczbie interesantów, Rasputin przyjął kilkunastu dygnitarzy i dam z wielkiego świata. Zgłosili się też do niego liczni dziennikarze, którym Rasputin udzielił audyencyi i oświadczył im, że ludzie napróżno przypisują mu i wmawiają w niego jakąś władzę i specyalne wpływy w wyższych sferach rządowych. „Ja wszak jestem maleńką muszką—mówił Rasputin.—Bóg widzi wszystko i wszystko osądzi".

 

Nowa Gazeta: poświęcona wszelkim zjawiskom życia społecznego, 11-06-1914

 

Krwawe demonstracye anarchistów w Anconie

Rzym, 9 czerwca.

Z Ancony donoszą o krwawych zajściach, wywołanych przez demonstracye partyi republikańskich i anarchistycznych.

 

Z okazyi onegdajszego święta narodowego partye wspomniane chciały przed południem, podczas parady wojskowej, zwołać

 

Wiec ludowy,

w celu zaprotestowania przeciw utworzeniu w łonie armii oddziałów karnych. Policya zabroniła zwołania wiecu.

Pierwsze rozmowa „bez drutu”

 

Wiedeńskie pisma notują, że pierwsza rozmowa telefonicznem bez drutu z Londynu do Berlina na odległość 600 mil powiodła się nieźle. Marconi obecuje wynalazek jeszcze poprawić, by nie mogło być żadnych pomyłek.

 

Kurjer Lwowski, 11-06-1914

 

Manifestacya na przedstawieniu

 

Berlin. 9 czerwca. (wł.) Na przedstawieniu dramatu „Mirakel" w cyrku Buscha, przyszło do głośnego zajścia. Oto znany literat i członek związku niemieckich dramaturgów, dr. Artur Dinter, powstał z loży i kiedy muzyka przestała grać zwrócił się do publiczności z następującą przemową: „Proszę, jako katolik. przerwać to przedstawienie, które w tak bezecny; sposób wyszydza religię chrześciańską. Żałuje, że w państwie niemieckiem publiczność toleruje podobne przedstawienia i wzywam wszystkich uczciwych ludzi, aby na znak protestu razem ze mną opuścili salę.