28 stycznia 1922

Ze świata

Wojna austro-rosyjska w r. 1918

Zdruzgotanie Rosyi. - Zwycięstwa oręża austryackiego pod Sebastopolem, Kijowem i t. d. - „Wielka Habsburgia”.

Wiedeń, 9 czerwca.

(Od naszego korespondenta).

II.

U schyłku r. 1917 — wywodzi w dalszym ciągu p. Oktavius - napręienie austryacko-rosyjskie osiagnie pukt kulminacyjny... Rosya żadną miarą nie będzie mogła obojętnie przypatrywać jak w Galicyi potężnieją wpływy ukraińskie, a pod zaborem rosyjskim, pod wpływem agitacyi z zewnątrz (Galicyi) Polacy przechylają ale w coraz wiekszej sile ku oryentacyi austryackiej.

Otwarcie wystawy elektrotechnicznej

 

Otwarcia wystawy dokonał dyr. Sauer z Wiednia, podnosząc zasługi krak. inżynierów około urządzenia tej wystawy. Po otwarciu wystawy wygłosił niezwykle interesujący doczyt p. Antoni Lederer, dyrektor Tow. Westinghouse z Wiednia o nowościach w dziale oświetlenia elektrycznego. Dyr. Lederer mówił o senzacyjnym wynalazku na polu oświetlenia żarówkami elektrycznemi. W żarówce tej w miejsce drucika lub włókna używa się przy tych nowych lampkach t. zw. szlachetnych gazów. Przy tych lewych lampkach zużywa się bardzo mało prądu elektrycznego; mogą one być czynne tak przy pomocy zmiennego jak stałego prądu o napięciu 110-120 wolt.

Masowa śmierć rybaków

 

Montreal. (WAT.) Koło nowego Brunswiku rozbiło się wskutek burzy 40 łodzi rybackich, przyczem 20 rybaków zginęło.

 

Ilustrowany kuryer codzienny, 10-06-1914

 

Motorowe rolki

 

Interesującego wynalazku dokonał Mr. Bruce Cytinge, młody Amerykanin. Na rycinie widzimy rolki z małymi elektrycznymi motorami, których baterye trzyma wynalazca w ręku. Wynalazca przebywa na rolkach 12 do 15 mil angielskich w godzinie.

 

Kanał panamski

 

uległ ponownie częściowemu zasypaniu z powodu obsunięcia się w kilku miejscach znaczniejszych mas ziemi z nasypu. Przyczyną obsunięcia były długotrwałe ulewne deszcze. Obliczają ilość obsuniętej ziemi na miljon metrów sześciennych. Naprawa potrwa co najmniej kilka tygodni.

 

Dziennik Polski, 10-06-1914