28 stycznia 1922

Ze świata

Psie mięso

 

Niemiecki urząd statystyczny ogłosił w piśmie urzędowem „Reichsanzeiger” dane, dotyczące rzezi psów na pokarm dla ludzi w Niemczech.

 

Urząd zdołał zebrać tylko liczby psów, których mięso zostało zrewidowane przez urzędowych rewizorów mięsa. Użycie psiego mięsa w Niemczech wciąż wzrasta: gdy w r. 1907 zabito na mięso 6.472 psy, w r. 1913 zabito 7.316.

Licytacya wysepek

 

Paryż, 9 czerwca (Wł.) W dniach najbliższych sprzedane być mają z licytacyi publicznej 2 wysepki, położone pomiędzy Korsyką i Sardynią. Dzienniki francuskie wyrażają obawę, ażeby wysepki te, mogące stanowić ważny punkt strategiczny, nie przeszły w ręce obcego mocarstwa.

 

Nowa Gazeta: poświęcona wszelkim zjawiskom życia społecznego, 09-06-1914

 

Prezydent Francyi Poincare poda się do dymisyi?

Paryż, (wł.) Viviani, któremu prezydent Poincare polecił misyę utworzenia nowego gabinetu — zrzekł się tego mandatu, gdyż wszyscy kandydaci, do których się zwrócił z propozycyą objęcia tek ministeryalnych, dali odpowiedź odmowną. Prezydent Poincare pragnie mieć w gabinecie zwolenników 3-letniej służby wojskowej, ponieważ jednak większość parlamentu francuskiego jest za skróceniem służby do lat dwóch, przeto nikt nie chce przyjąć godności ministra i występować za 3-letnią służbą. Ta okoliczność stawia Francyę nad granicą wielkiego kryzysu. Poincare zobowiązał się wobec Rosyi, że przeprowadzi ustawę o 3-letniej służbie wojskowej. Ponieważ Rosya domaga się spełnienia przyrzeczeń ze względu na Niemcy, prawdopodobnie Poincare poda się do dymisyi albo też sojusz francusko-rosyjski zostanie rozbity.

Postępy Duńczyków

 

„Podobnie jak polityka antypolska — wywodzi „Gerrnania"—i polityka duńska rządu pruskiego wydaje pożałowania godne owoce. Według zupełnie pewnego zestawienia, podjętego ze strony niemieckiej, w roku 1913-tym 10 gospodarstw, wartości 160,000 marek, przeszło z rąk duńskich w ręce niemieckie, gdy ludzie ducha duńskiego nabyli 28 gospodarstw, wartości mniej więcej 1,200,000 marek. Liczby te wykazują, jak bardzo rozrastają się Duńczycy w północnym Szlezwigu. Fakt ten: otworzy, może oczy tym, którzy sądzą, że, w dzielnicach polskich katolicyzm winien zbyt słabemu poczuciu narodowemu (niemieckiemu), i poznają, że w błędzie się znajdują. Kresy północne są protestanckie".

 

Nowa Gazeta: poświęcona wszelkim zjawiskom życia społecznego, 09-06-1914

 

Straszna eksplozya balonu

 

Paryż. (WAT.) W miejscowości Saisonne odbywały się wczoraj ćwiczenia gimnastyczne. Przy tej sposobności puszczono balon. Zaledwie jednak balon wzniósł się w powietrze, nastąpiła eksplozya, przyczem lotnik zginął. Balon spadł na tłum widzów, z których 50 zostało ranionych, z tych około 20 tak ciężko, że wątpią o utrzymaniu ich przy życiu.

 

Ilustrowany kuryer codzienny, 09-06-1914