28 stycznia 1922

Ze świata

Strajk studentów szkół średnich w Bośni

 

Sarajewo. (wł.) Zapowiedziany w całej Bośni i Hercegowinie strajk studentów wszystkich szkół średnich z powodu wydalenia 16 uczniów, którzy brali udział w wiadomem zajściu z oficerami w teatrze, podczas przedstawienia operetki „Polska krew”.

 

Ilustrowany kuryer codzienny, 09-06-1914

 

Bakcyl podagry

 

W Bukareszcie w kołach naukowych mówią o odkryciu bakcyla podagry przez uczonego bukareszteńskiego, prof. Badetza.

 

Nowa Gazeta: poświęcona wszelkim zjawiskom życia społecznego, 09-06-1914

 

Zaburzenia w Anconie

Rzym, 9 czerwca. (Wł.) - Z Ancony donoszą, że miasto przedstawia obraz rozpaczliwy. Wszystkie sklepy pozamykane. Strajkujący wywierają terror i w razie otwarcia którego sklepu wybijają szyby w oknach. Ze wszystkich gmachów rządowych i konsulatów pozrywane zostały emblematy i chorągwie. Gmachy niektórych konsulatów, w tej liczbie i rosyjskiego strajkujący obrzucili kamieniami. Włościanie okoliczni, którzy przybyli do miasta z produktami żywności, zostali przez strajkujących rozpędzeni.

Strajk apteczny

 

W Peszcie 250 pomocników aptekarskich rozpoczęło strajk, żądając podwyższenia płacy.

 

Nowa Gazeta: poświęcona wszelkim zjawiskom życia społecznego, 09-06-1914

 

Wojna austryacko-rosyjska w r. 1918

Zdruzgotanie Rosyi. - Zwycięstwa oręża austryackiego pod Kijowem, Sebastopolem i t. d. - Wielka Habsburgia jako rezultat tej wojny.

Wiedeń, 6 czerwca.

(Od naszego korespondenta)

I.

W oknach wystaw księgarskich w Wiedniu zwraca na siebie uwagę niewielka zresztą rozmiarami broszura w języku niemieckim, której szumne tytuły powyżej w dosłownem podałem tłumaczeniu. Broszura pióra Octaviusza. (Jest to pseudonim pewnego oficera sztabowego krakowskiego korpusu Red.), zaopatrzona 3 mapkami z planami bitew a drukowana w Krakowie budzi niemałą senzacyę i pomimo swego fantastyczno-dziecinnego charakteru jest formalnie rozchwytywana przez bezkrytycznych zresztą Wiedeńczyków. Dla scharakteryzowania i oceny jak pewne koła wyobrażają sobie ukształtowanie się stosunków w Europie w niedalekiej przyszłości, nie będzie od rzeczy, w zarysach przynajmniej najogólniejszych podać tok wywodów tego bądź co bądź oryginalnego w swoim rodzaju elaboratu.