17 maja 1922

Ze świata

Zamach na rodzinę i świtę carską

Berlin. (Tel wł.) Korespondent „Berl. Ztg. Am Mittag" donosi z Petersburga o zamachu, dokonanym na cara Mikołaja rodzinię i świtę, podczas przejazdu pociągiem linię Kiszyniów Pstarsburg.

 

Tylko przypadek ocalił carską rodzinę

i świtą od śmierci strasznej. Wagony pociągu który jechał w ślad za pociągiem dworskim, zostały bardzo uszkodzone.

Izolda nie jest córką Wagnera

 

Monachium, 19 czerwca (Wł.) Dziś w południe zapadł wyrok w sprawie skandalicznego procesu rodziny Ryszard Wagnera. Jak wiadomo proces ten wywołała córka Cosimy Wagnerowej, Izolda, domagając się uznania jej jako córki Wagnera. Sąd uznał pretensye skarżącej za niedowiedzione i skargę odrzucił.

 

Nowa Gazeta: poświęcona wszelkim zjawiskom życia społecznego, 20-06-1914

 

Ślub córki Edissona

 

W Llewelye Park w Pensylwanji odbył się d. 17 b. m. ślub córki Edissona Magdaleny z p. John Eyle Sloanem.

 

Kurjer Warszawski, 20-06-1914

 

Masło ze Syberyi

 

Z chwilą zaprowadzenia specyalnych pociągów dla szybkiego dostarczenia masła ze Syberyi, produkt ten zaczął przybywać do Warszawy w znacznej ilości; stacye jednak tutejsze nie mają do tej chwili specyalnych chłodni do przechowywania masła. Wskutek tego główny zarząd kolejowy polecił zarządowi kolei nadwiślańskich i petersburskiej wybudować chłodnie na stacyach: Warszawa-Petersburska, Warszawa-Brzeska i na stacyi Skarżysko.

 

Nowa Gazeta: poświęcona wszelkim zjawiskom życia społecznego, 20-06-1914

 

Połknięcie radjum za 25,000 marek

 

W szpitalu djakonisek w Starssburgu lekarze pewnemu choremu zadysponowali, ażeby w jamie ustnej trzymał przez 72 godziny z radium, wartości 25,000 marek. Chory rurkę połknął. Lekarze byli zaniepokojeni ponieważ radium mogło chorego wewnętrznie niebezpiecznie poparzyć. Drogą naturalną chory radium jednak z siebie wydał.

 

Kurjer Warszawski, 20-06-1914