17 maja 1922

Ze świata

Psy w artyleri

Armia belgijska, a za nią i armia francuska wprowadziły psy do ciągnięcia dział lżejszego kalibru.

 

 

Kartaczownica belgijska zapzrężona w psy.

 

Świat: pismo tygodniowe ilustrowane, 20/26-06-1914

Podział bogactw

14 marca r. b. w Stanach Zjednoczonych uzyskało moc obowiązującą prawo o podatku dochodowym.

 

W związku z tem rząd amerykański zgromadził statystkę o dochodach ludności: widzimy z niej, że mają rocznego dochodu:

 

20 osób po 60.000.000 franków.

500 - od 2.500.000 do 5.000.000 fr.

2.000 - od 500.000 do 2.500.000 fr.

Oswobodzenie ginącego świata

Senzacyjny romans przyszłości

Kraków, 17 czerwca.

(t.) W Londynie ukazał się świeżo romans pióra znakomitego pisarza angielskiego H. G. Wellsa, p. t. „Oswobodzenie świata”, budząc fantastycznością swej treści wielką senzacyę w kołach najszerszych warstw. Oprócz pierwiastka fantastycznego, nowe to dzieło posiada także charakter studym społecznego.

 

W poprzedniem swem dziele p. t.

 

Wojna w powietrzu”

Szczegóły katastrofy Zeppelina trzynastego.

(Od naszego korespondenta).

Berlin, 17 czerwca.

A więc feralna trzynastka sprawdziła się z całą dokładnością na flocie powietrznej Zeppelina. Trzynasty balon sztywny, durna floty napowietrznej niemieckiej, padł pastwą burzy —padł w sposób klasyczny, wykazując całą bez-oporność balonów Zeppellnowskich w razie burzy lub gwałtownego wiatru.

 

Wiadoma zaś rzecz, że wojna nie wybiera dni pogodnych do staczania bitew... przeciwnie —Komunikaty rządowe dały suche wiadomości, aby nie dawać strawy fantazyi czytelników. Zebrałem bliższe szczegóły, które są interesujące...