21 stycznia 1922

Ze świata

Dom zbudowany w 12 godzin

Ameryka jest jeszcze zawsze w dalszym ciągu krajem nieograniczonych możliwości. To co gdzieindziej uważa się za zaledwie możliwe, tam wykonują jako rzecz zupełnie naturalną. Niedawno zbudowano w St. Joseph City dom w 12 godzinach, a to wśród następujących okoliczności:

W szerokim świecie

Prezydent francuskiej Izby Deputowanych, p. Paweł Deschanel, sudyował obecnie na miejscu nowo wytworzone stosunki w Maroku.

 

 

Świat: pismo tygodniowe ilustrowane, 23/30-05-1914

Trzęsienie ziemi na Sycylii

Przed dwoma tygodniami prowincya sycylijska Katania nawiedzona została strasznem trzęsieniem ziemi, przypominającem w skutkach słynną katastrofę messyńską przed paru laty. Rozmiary klęski nie zostały dotychczas dokładnie stwierdzone. W każdym razie kilkadziesiąt wsi i miasteczek uległo zniszczeniu, liczba zabitych dochodzi do kilkaset, rannych licząc na tysiące.

Akademia żarłoków

Paryż, 24 maja.

Onegdaj odbyła się w Paryżu uczta, która ma zapewnioną swą kartę w historyi kuchni francuskiej. Wokoło z niesłychanym przepychem nakrytego i przybranego stołu, zasiadło czterdziestu biesiadników, a więc tylu, ilu członków liczy Akademia francuska. Na liście czytać można pierwszorzędne nazwiska, a menu było zbiorem najoryginalniejszych, najdroższych i najrzadszych potraw. Naogół podano dwadzieścia dań, a do tego dziesięć gatunków wina. Każdą z tych potraw przyrządzał osobny kucharz, jakby dla zaprzeczenia, iż w ostatnich czasach kuchnia francuska znajduje się w upadku; fakt ten podniesiono kilkakrotnie w czasie toastów w superlatywach wyrażając się o doskonałości podanych potraw. Uczta na osobę, licząc już ze wszystkiem, mogła kosztować około 250 franków.

Przeciw agitacyi duńskiej w Szlezwigu

Berlin, 26 maja (wł). - Na dzisiejszem posiedzeniu izby panów hr. Raschtzau wniósł do rządu ostrą interpelacyę w sprawie prowadzonej na szeroką skalę polityki antyniemieckiej w Szlezwigu północnym przez Duńczyków. Agitacya przeciwniemiecka ogarnia tam wszystkie warstwy ludności. Knowania antyniemieckie uprawiają zarówno oficerowie narodowości duńskiej, odbywający służbę w armii pruskiej, jak duchowni i nauczyciele, nie mówiąc już o prasie.